Веб страна за резултати од Претседателски Избори 2014 WEB faqja me rezultate te zgjedhjeve Presidenciale 2014 Results web site of the Presidential Elections 2014

 
 

Мобилна апликација за Андроид / Mobile App for Android /
Aplikacion për Android
Мобилна апликација за iOS / Mobile App for iOS /
Aplikacion për iOS

 
 

Официјална веб страна на Државна изборна комисија WEB faqja oficiale e Komisionit shtetërorë te zgjedhjeve Official web site of the State Election Commission