ELECTORAL DISTRICT Number 4
1. Republican Party of Macedonia 2. Union of Romas from Macedonia 3. New Democracy
1. VERA TODOROVA
2. BLAGOJA BOGESKI
3. HRISTO ANGELOV
4. ZVONKO CVETKOV
5. TODOR NUNOV
6. DEMIR KURTEV
7. GJORGJI TANEV
8. ACO MITEV
9. DRAGICA SHUKLIEVA
10. KOLO CENEV
11. KATA DZOLEVA
12. KOLO NIKOLOV
13. BOJCHO JANKOV
14. LENCHE CEKOVA
15. DIMITAR STOJANOV
16. TANJA CHAKAROVA - ILIEVSKA
17. DELJO KIROV
18. TODOR CELEV
19. ZLATANA BOGDANOVSKA
20. TOME TASEV

1. D-r BAJRAM BERAT
2. EDIJE OSMANOSKA
3. NESIME SALIOSKA
4. EMINE NAUMOVICH
5. BILINT GUGACHOSKI
6. LJUBICA TOMOVA
7. ABDUL DEMIROV
8. RAIM SULEJMANOV
9. ISMAIL AHMEDOSKI
10. ZEKO AGANOSKI
11. DILAVER ASHKOV
12. ADEM GUGACHESKI
13. SAVET SELIMOVICH
14. ILIJAN SELIMOSKA
15. SUADA CUKOSKA
16. JAJA JUSINOV
17. EROL FETIOV
18. DILBERA DEMIROVSKA
19. DEMIR RIFATOSKI
20. NEDZAT HUSEINOV
1. GALE GALEV
2. NIKOLA MANCHESKI
3. TOMISLAV MAZNEJKOV
4. DEJAN PETRUSIJEVIC
5. MARINELA BOSHEVA
6. BOZHIDAR SHOKOSKI
7. BLAGOJCHE PETRUSHEV
8. VANCHO CHUKARSKI
9. GJORGI TOPUZOSKI
10. VESNA IVANOVA
11. NACE TRAJKOV
12. BILJANA DIMESKA
13. SILVANA JOVCHESKA
14. VIKTOR BADZUKOV
15. BILJANA STOILKOVA
16. GJORGE STAMOV
17. KIRO ZDRAVESKI
18. ZORAN DELEV
19. ELIZABETA STERJOVA
20. LJUPCHE PAVLOV
4. VMRO-Macedonian 5. Democratic Center and the Green Party 6. Democratic Party of Macedonia
1. ZVONKO MIRCHESKI
2. KALIOPI GJETEVA
3. GEORGI PETKOV
4. ANGEL ZAPROV
5. PENITA PETRESKA - KUZMANOSKA
6. ATANAS PILEV
7. SLAVICA DIMITROVSKA
8. DANIELA MILANOSKA
9. KOSTADIN GEORGIEV
10. DIMITAR MITEV
11. VESNA FILOVA
12. ELI JANCHESKA
13. VASKA GOGOVA
14. BORIS PALANOV
15. CVETANKA ILKOVA
16. DUSAN RIZOSKI
17. VOJO LAZAROV
18. SASHKO TRENEVSKI
19. DIMITRIJA STOJANOSKI
20. CVETAN TRAJKOSKI
1. LAZAR LAZAROV
2. DIMCHE NASTOSKI
3. KIRIL TRPCHESKI
4. DAFINCHO RISTOV
5. RADMILA SHOSEVA
6. LAZAR BELEVSKI
7. PAVLINA CHOCHKOVA
8. MIHAJLO IVANOVSKI
9. ANDON SOTIROVSKI
10. ATANAS MANCHEV
11. ANGEL GJORGJIEV
12. MITKO MITREV
13. BLAZHE DESOVSKI
14. SNEZHANA BOGESKA
15. SLAVICA CVETANOSKA
16. CANE KARABELESKI
17. LILJANA STEVKOVA
18. IGOR DIMITROV
19. TOME PETROV
20. LJUBICA RAFAJLOVSKA
1. DIMITAR CIEV
2. SNEZHANA NIKOLOVA
3. BLAGORODNA MITEVA
4. GJOKO MITEV
5. SVETLANA STOJMILOVSKA
6. VERA MARINOVA
7. BRANKA BUKRILIEVA
8. GORDANA PETKOVA
9. DARINKA SHTRBEVSKA
10. LJUBICA KACARSKA
11. VENKO PEHCHEVSKI
12. ZLATKO RABADZISKI
13. PAVLE NIKOLOV
14. STOJCHO SAGANOV
15. MATRONA NIKOLOVA
16. SNEZHANA SAGANOVA
17. SLAVE MAVROV
18. GJORGJI SLEZANKOVSKI
19. KATERINA KOSTESKA
20. BLAGOJA GJONEVSKI
7. MAAK - Unique Macedonian Option 8. Movement for Recontruction of Macedonia and the Party of Pensioners in the Republic of Macedonia 9. Democratic Alternative
1. STRASHO ANGELOVSKI
2. LJUPCHO DUNIMAGLOSKI
3. ZORAN JOVANOSKI
4. VIOLINA NAUMOSKA
5. CVETAN ZAJKOSKI
6. OLIVER BOZHINOV
7. BLAGOJA PRODANOSKI
8. BOZHIN STOJANOSKI
9. GOGA CHELOSKI
10. LJUBEN JOVANOSKI
11. MENDE DIMESKI
12. SUZANA MIRCHESKA
13. TONI VELJANOSKI
14. VASE KUZMANOSKA
15. ZVONKO CARULESKI
16. EMIL DIMKAROSKI
17. MARICE DIMKAROSKA
18. MILENA SRKESHKA
19. ANA STOJANOSKA
20. ZORAN POPOV
1. JOANA KOCEVA
2. SASHO GENCEV
3. ATANAS ILIJEV-MAJCHE
4. GJORGI TASHKOVSKI
5. JORDAN MARKOVSKI
6. VLADO GJORGJEVIC
7. JOVAN JOVANOV
8. DUSAN MILOSHEVIC
9. GERMANIJA CVETANOVIC
10. VESNA KITANOVA
11. RISTO KAROVSKI
12. EDUARD VRHOVEC
13. VIOLETA STOJANOVSKA
14. LILJANA TASKOSKA
15. IVAN DZAVEROSKI
16. DRAGICA LAZAREVIC
17. KSENIJA PAKIC
18. NIKOLE STOJANOSKI
19. STOJNA NASKOVSKA
20. LASTE TODOROVSKI
1. MILAN KAMCHEV
2. SOKRAT EFTIMOVSKI
3. MIKI EKLER
4. UBAVKA VEGOVA
5. BLAZHO NASTOV
6. ATANAS PROCHKOV
7. SPIRO SPIROSKI
8. IVANKA SOKOLOVA
9. JANKO TEMELKOV
10. ELIZABETA TODOROVA
11. VASIL VLAHOV
12. GJORGJI TILEV
13. KOLJO MICEV
14. MENDO TALEVSKI
15. VANCO JORDANOV
16. DUSHAN PECEVSKI
17. VASKA KOCAROVA
18. TODOR TASEV
19. VALENTINA SIMONOVA
20. JADRANKA MOSKOVA
10. National Will 11. People's Movement for Macedonia 12. League for Democracy, Democratic Union of Serbs in Maceodnia, Party of Vlachs from Macedonia, Democratic Muslim Party, Party for Democratic Movement of Egyptians in Macedonia, and Party for Democratic Action of Macedonia.
1. DRAGAN STANOEV
2. NATALIJA TEMELKOVA
3. MIRCHO PANOVSKI
4. GORDANA JOVANOVA
5. LJUBICA PETROVA
6. STOJANCHO JOVANOV
7. LIDIJA PETROVA
8. BRANKO ARSOV
9. GORAN ARSOV
10. MILE JEFREMOV
11. PETAR TEMELKOV
12. DIMITRIE JOVANOV
13. GORAN STOIMOV
14. PETRANKA STOIMOVA
15. ANGELINA JOVANOVA
16. ZORICA STAVROVA
17. ELKA PANOVSKA
18. ROZA ARSOVA
19. SAVETKA ARSOVA
20. RISTENA STOIMOVA
1. JANKO BACHEV
2. ZORANCHO BOJKOVSKI
3. VIOLETA POPOSKA
4. ZHIVKO MANEV
5. STOJAN MANOLEV
6. DANIJELA ILIEVA
7. RISTO CHASHKONOJE
8. ZHANETA NAJDOSKA
9. ZHIVKO VASILEV
10. VALENTINA DIMOVA
11. BOSHKO GJORGJIOSKI
12. ELICA PALIKAROVA
13. VASKO BOGEV
14. BOGDAN PETRESKI
15. PANCHO MITEV
16. RISTENKA DAMOVA
17. GORDANA EDROVSKA
18. ELIZABETA ANGELESKA
19. VASE NIKOLOV
20. MILJO POPOV
1. ROBERT ALAGJOZOVSKI
2. TOMISLAV SHAPCHESKI
3. ZORAN MOLCANOV
4. DUSHKO TEMELKOSKI
5. NIKOLA GARBESKI
6. VANCHO MARKOVSKI
7. SIMON PETROVSKI
8. STOJAN TASKOV
9. EMILIJA AVRAMCEVA
10. DUCE MICEV
11. IVAN OGNENOV
12. ELVIS DILEVSKI
13. MILKA MEDAROVIC
14. SASHKO SPIRKOSKI
15. LIDIJA SMILJANOSKA
16. BRANKA GEORGIEVSKA
17. VLASTIMIR JOVANOVICH
18. VOJISLAV STOSICH
19. DRAGICA ANTICH
20. VELIKA PETROVA
13. Social Democratic Union of Macedonia, Liberal Democratic Party, Democratic League of Bosniaks of Macedonia, United Party of Romas from Macedonia, Democratic Party of Serbs in Macedonia, Democratic Party of Turks in Macedonia, Democratic Union of Vlachs in Macedonia, Labor-Agricultural Party of Macedonia, Socialist-Christian Party of Macedonia, and the Green Party 14. Macedonian Alliance and Macedonian People's Party 15. Socialist Party of Macedonia
1. PETAR GOSHEV
2. GJORGJI SPASOV
3. TALE GERAMITCHIOSKI
4. CVETANKA IVANOVA
5. ANA ANDOVA
6. NIKOLA KURCHIEV
7. ROZA TOPUZOVSKA - KAREVSKA
8. JANAKE VITANOVSKI
9. DRAGAN GJORGJIEV
10. LILJANA IVANOVIC
11. NIKOLA KAMCHEV
12. BLAGOJA GESHOSKI
13. VLADO PAUNOV
14. ZORAN ZAEV
15. DOBRE KEKOVSKI
16. JOVAN DIMITRIEV
17. SILVANA PETKOVA
18. FERUS MEMET
19. DIMITAR GEGOV
20. SLAGJANA BOGDANOVIC
1. GJORGIJA ATANASOSKI
2. SPIRO HRISTOV
3. LJUBEN TODOROSKI
4. TATJANA ADAMOSKA-KONESKA
5. SOTE SORVEZIROSKI
6. MIHAIL POPOVSKI
7. DRAGE VASILEVSKI
8. VESNA APOSTOLOSKA
9. PETRE NAJDOSKI
10. BLAZO BOGEV
11. GORJANCHO KONESKI
12. RISTO KIRICHOV
13. HRISTINA GJORESKA
14. DARKO ANGELESKI
15. PANDE DIMITRIJOSKA
16. BRANKO HRISTOVSKI
17. MARE MILANOSKA
18. DUSHKO PETROV
19. MIRJANA MOMIROSKA
20. ATANAS ATANASOSKI
1. ZORAN VITANOV
2. HRISTO HALESKI
3. SLAVCHO TODOROV
4. VLADIMIR AVRAMOV
5. SNEZHANA JOVANOVSKA
6. ACO HADZI-ELENOV
7. VANCHO STOJANOV
8. VANCHO TAGARSKI
9. VLADO GALEV
10. ANASTASIJA GJORGIEVA
11. LJUBA ILIC
12. STANKO JANCHESKI
13. ANETA JAKIMOVSKA
14. IGOR TODEV
15. STANCHO ANDONOV
16. ZORAN STOJANOV
17. PECO TRAJKOVSKI
18. ZORKA MITEVA
19. SASHKO NIKOLOSKI
20. SMILJKA GRCHAROVA
16. Rebirth and Unification of Macedonian National Ideals 17. VMRO-DPMNE and the Liberal Party 18. Party for Complete Emaniciation of Romas in Macedonia
1. BORIS GAVROVSKI
2. JONE HADZINAUMOVSKI
3. SLOBODAN SOFESKI
4. ISA EMIN
5. VALENTINA TOSHEVA
6. MARIJA LAZAROVA
7. DRAGI STOJMENOV
8. ALEKSANDAR KRSTEV
9. VIOLETA GJEORGJIEVA
10. DIMCHE JOVKOV
11. DRAGI GJEORGJIEV
12. ZDRAVKO JOVANOVSKI
13. MIRCHO KRSTEV
14. DEJAN JOVANOV
15. JASMINKA VETEROSKA
16. DUSHAN ZARCHEV
17. JELICA PETROSKA
18. PETAR ALEKSOSKI
19. MIROPA VASILEVA
20. PANCHE URUMOV
1. MARJAN GJORCHEV
2. ZHARKO KARADZOSKI
3. SILVANA BONEVA
4. LJUPCHO MESHKOV
5. ORDANCHO TASEV
6. BLAZHE STOJANOSKI
7. GJORGJE PALOSOVSKI
8. ILIJA SRBINOVSKI
9. EFTIM MANEV
10. SASO BOGDANOSKI
11. VASKO SHUTAROV
12. ZLATKA STAMNOVA
13. LJUPCHO SOKOLOV
14. RISTO GEORGIEV
15. GOCE MAVCHEV
16. GEORGE NIKOLOV
17. RENATA KERPICHOSKA - BOSHESKA
18. LENCHE TODOROVSKA
19. OLIVERA DOLDUROVA
20. TRAJANCHE KOCOSKA
1. MEHMED NEDZATI
2. SABIT ABDURAHMANOVSKI
3. NESIMA SALIOSKA
4. NAIM IDRIZOVSKI
5. FATIMA JAKUPOVA
6. MEJDIM KARIMANOV
7. EMIN EMINOV
8. ALIJA ARIFOV
9. SEVERDZAN AMUSHEV
10. DZENGIZ SULEJMAN
11. SUNAJ UNEV
12. DZEVAIR ISINOVA
13. ZEKI KAMBEROVA
14. FADIL POPOV
15. NAJLE MEMEDOVA
16. DZEVDET OMEROV
17. ZEKO ASANOVSKI
18. SABIRA AMZOVSKA
19. AZIRA DURMISHOVSKA
20. SHUKRI DEMIROV
19. VMRO - True Macedonian Reform Option, Democratic Party for Orthodox Unity of Serbs and Macedonians, Macedonian Christian Party 20. Bosniak Democratic Party 21. Democratic Union
1. VLADIMIR DZABIRSKI
2. ILIJA KARESKI
3. GJORGJI MARKOVSKI
4. MIODRAG GOTIC
5. BILJANA PETRESKA
6. VERKA KOLASHEVA
7. KRSTE JOVANOV
8. NIKOLA MARACKOV
9. DIMITAR PIRGANOSKI
10. ANKICA MICEVA TRAJKOVA
11. JORDAN MATEVSKI
12. LJUPCHO POPOV
13. LJUBEN GJORGJIOSKI
14. NEVENKA TRAJKOVA
15. SAVETKA DILEVA
16. LILJANA BOGESKA
17. SRETEN CICMILOVIC
18. VASIL TAJTAEV
19. GOCE DURTANOSKI
20. PREDRAG PESIC
1. ALIJA SAHICH
2. MIRSADA DRPLJANIN
3. MUNIRA KUC
4. ENISA REDZEPOVICH
5. MUHAMED SHAROVICH
6. ADEM KACAREVICH
7. ORHAN HASICH
8. AJHUDIN NUMANOVICH
9. BENITA AMIT
10. EDIN TARICH
11. SECHO DZUDZEVICH
12. SANELA ZHILKICH
13. AZRA CHULEVICH
14. AIRA DEMIROVICH
15. AZRA DZEKOVICH
16. ISMAIL RAMICHEVICH
17. SEAD JUKICH
18. RAMO BIBEROVICH
19. KEMAL IZBEROVICH
20. ENES BABACHICH
1. SLAVE NAUMOSKI
2. DIMITAR ANCHEV
3. TRAJCHO GRKOV
4. DIMITAR RISTOV
5. SANE SARAFOV
6. ACO MILADINOV
7. KRISTINA BETINSKA
8. VLADIMIR KOSTOVSKI
9. IVANCHO ANGELESKI
10. VASE TRPCHESKA
11. GORICA CUCUROSKA
12. JANKO SPASEVSKI
13. DARKO TRENKOSKI
14. BLAGOJA KARESKI
15. ANICA MARKOVSKA
16. ALEKSA IVANOSKI
17. LIDIJA JORDANOVA
18. SONJA VASILEVSKA
19. MILENA JOVANOSKA
20. SUZANA GEORGIEVA
22. Social Democratic Party 23. Rebirth and Unification of Macedonian National Ideals
1. TODOR PASHOSKI
2. ZDRAVKO STOJANOSKI
3. BORO TANEVSKI
4. LJUPCHO MIHAJLOVICH
5. BOGDAN GRABULOSKI
6. LJUPKA ACESKA
7. JORDAN TRIFUNOV
8. ALEKSANDAR IVANOV
9. MITE KAEV
10. TATJANA NASTESKA
11. PETAR GELEBECEV
12. VALENTINA KOCELNI
13. VASIL TASEV
14. BLAGOJA KLEKACHOSKI
15. DANIELA LECHEVA
16. RISTO KIMOV
17. SOFIJA RUCKOMANOVA
18. VERA NIKOLOVA
19. TOMISLAV TODOROVSKI
20. BORCHE BOSHKOV
1. ZORAN TODOROV
2. NIKOLA STOJCHEV
3. VLADO DENCHOV
4. MARJAN KRSTOV
5. JOVAN JOVANOV
6. TRAJAN PANEV
7. VLATKO ZDRAVKOV
8. DANIELA RISTOVA
9. MARIJA PETROVA
10. MONIKA PETROVSKA
11. LOZENKA MITEVSKA
12. HRISTIJAN IVANOVSKI
13. KRISTINA JORDANOVA
14. MIODRAG PAVLOVSKI
15. KATERINA STOJANOVA
16. ELENA DIMITROVA
17. IGOR TODOSIEV
18. ALEKSANDAR CEKOV
19. NIKOLA MIJALOV
20. BLAZHE PETROV
     
     
 
 
Pursuant to article 46 paragraph 4 from the Law on Election of Members of the Parliament of Republic of Macedonia, the State Election Commission announces the verified lists of candidates' for election of members of the Parliament of Republic of Macedonia, in accordnace with the drawing of lots certified by the regional election commissions: