Кренар Лога

Кренар Лога

член на ДИК

Датум на раѓање: 25.02.1984 година

Брачен статус: Оженет, татко на едно дете

Националност: Албанец

Е-пошта: [email protected]

Образование

2008-2011

Магистер по дипломатија

Универзитет на Југоисточна Европа – Тетово

2002 – 2006

Дипломиран правник

Универзитет на Југоисточна Европа – Тетово

2015 – 2016

Уверение за положен правосуден испит

Министерство за правда – Скопје

Работно искуство

08.2020 – 01.2021

Извршен директор – Институт за јавна политика Арбен Џафери

09.2019 – 01.2021

Раководител на сектор за управување со човечки ресурси – Државно правобранителство на Република Северна Македонија

11.2017 – 09.2019

Раководител на сектор за правни прашања и општи работи – Општина Струга

01.2014 – 10.2017

Секретар на општина – Општина Струга

05.2013 – 12.2013

Шеф на кабинет, советник за правни работи – Општина Струга

11.2009 – 12.2010

Советник за правни работи – Општина Тетово

11.2007 – 08.2008

Заменик директор – Управа на финансиска полиција – Влада на РСМ

10.2006 – 10.2007

Советник за правни работи – Дооел Фиторе

10.2003 – 06.2004

ИТ демонстратор – Универзитет на Југоисточна Европа

Познавање на јазици

Мајчин јазик

Албански јазик

Друг јазик

Македонски, англиски, италијански

Skip to content