Кренар Лога

Krenar Lloga

Anëtar

Dita e lindjes: 25.02.1984

Statusi martesor: I martuar, baba i një fëmije

Kombësia: Shqiptare

E-mail: [email protected]

Arsimimi

2008-2011

Magjistër i diplomacisë

Universiteti i Evropës Juglindore- Tetovë

2002 – 2006

Bachelor i shkencave të drejtësisë

Universiteti i Evropës Juglindore- Tetovë

2015 – 2016

Certifikatë për testin e kaluar të jurisprudencës

Ministria e Drejtësisë – Shkup

Përvojë pune

08.2020 – 01.2021

Drejtor ekzekutiv – Instituti për Politikat Publike ARBËN XHAFERI

09.2019 – 01.2021

Udhëheqës i burimeve njerëzore – Avokatura shtetërore

11.2017 – 09.2019

Udhëheqës i sektorit për çështje juridike dhe të përgjithshme – Komuna e Strugës

01.2014 – 10.2017

Sekretar gjeneral i komunës – Komuna e Strugës

05.2013 – 12.2013

Shef i stafit & këshilltar juridik i kryetarit të komunës – Komuna e Strugës

11.2009 – 12.2010

Këshilltar ligjor – Komuna e Tetovës

11.2007 – 08.2008

Zëvendësdrejtor i policisë financiare të Maqedonisë deputy director – Qeveria e Maqedonisë

10.2006 – 10.2007

Jurist – Ndërmarrja private Fitore, Strugë

10.2003 – 06.2004

Demonstrator i teknologjisë informative – Universiteti i Evropës Juglindore

Njohja e gjuhës

Gjuhë amtare

Gjuha shqipe

Gjuhë të tjera

Maqedonisht, anglisht, italisht

Skip to content