ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Подрачни единици

Канцеларија Гевгелија
Адреса: ул. Маршал Тито бр. 170
Телефон: 034 214 799

Канцеларија Валандово
Адреса: ул. „4 ти Јули„ бр. 1
Телефон: 034 383 304

Канцеларија Неготино
Адреса: ул. „Ацо Аџи Илов„ бр. 2
Телефон: 043 370 226

Канцеларија Кичево
Адреса: ул. Борис Кидрич бб
Телефон: 045 222 811

Канцеларија Македонски Брод
Адреса: ул. 7-Септември бр. 4
Телефон: 045 274 164

Канцеларија Кочани
Адреса: ул. Раде Кратовче бр. 1
Адреса: ул. Раде Кратовче бр. 2
Телефон: 033 271 488

Канцеларија Виница
Адреса: Бел Камен бб

Канцеларија Берово
Адреса: ул. Димитар Влахов бб
Телефон: 033 470 336

Канцеларија Делчево
Адреса: ул. М.М. Брицо бб
Телефон: 033 410 690

Канцеларија Охрид
Адреса: ул. Димитар Влахов бр. 57
Телефон: 046 264 044

Канцеларија Струга
Адреса: ул. Пролетерски бригади бр. 62

Канцеларија Дебар
Адреса: ул. Булевар Скопје бб
Телефон: 046 831 182

Канцеларија Струмица
Адреса: ул. Сандо Масев бр. 1
Телефон: 034 340 155

Канцеларија Радовиш
Адреса: бул. Александар Македонски бб
Телефон: 032 630 546

Канцеларија Велес
Адреса: ул. Панко Брашнар бр. 1
Телефон: 043 212 755

Канцеларија Кавадарци
Адреса: бул. ул. Маршал Тито бб
Телефон: 043 414 785

Канцеларија Штип
Адреса: ул. Васил Главинов бр. 4б
Телефон: 032 381 500

Канцеларија Пробиштип
Адреса: ул. Јаким Стојковски бр. 1
Телефон: 032 481 787

Канцеларија Свети Николе
Адреса: ул. Плоштад Илинден бб
Телефон: 032 441 989

Канцеларија Битола
Адреса: бул. 1 мај бб
Телефон: 047 226 105

Канцеларија Ресен
Адреса: Ул. Маршал Тито бб
Телефон: 047 454 407

Канцеларија Демир Хисар
Адреса: ул. Битолска бб
Телефон: 047 276 070

Подрачни единици

Канцеларија Гостивар
Адреса: ул. Браќа Ѓиновски бб
Телефон: 042 212 433

Канцеларија Куманово
Адреса: ул.11 октомври бб
Телефон: 031 413 918

Канцеларија Крива Паланка
Адреса: ул. Јоаким Осоговски бр. 175
Телефон: 031 373 011

Канцеларија Кратово
Адреса: ул. Маршал Тито бр. 175
Телефон: 031 483 531

Канцеларија Прилеп
Адреса: Ул.Питу Гули бр 2
Телефон: 048 400 920

Канцеларија Крушево
Адреса: ул. Никола Ѓурковиќ бб
Телефон: 048 476 920

Канцеларија Тетово
Адреса: ул. Дервиш Цара бб
Телефон: 044 330 250

Канцеларија Карпош
Адреса: ул. Стрезово бр.7 Козле
Телефон: 02 3071 601

Канцеларија Центар
Адреса: ул. Михаил Цоков бб
Телефон: 02 3213 636

Канцеларија Чаир
Адреса: ул. Бутелска бр. 19
Телефон: 02 2612 770

Канцеларија Гази Баба
Адреса: бул. Александар Македонски бб
Телефон: 02 2612 770

Канцеларија Кисела Вода
Адреса: ул. Првомајска бб
Телефон: 02 2772 790

KONTAKTET

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Државен советник за избирачки список, избирачко правo и избирачки местаБлагоја Стојковски[email protected]070343202

САМОСТОЈНО ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Раководител на самостојно одделение за управување со човечки ресурсиГабриела Михајловска[email protected]076381729
Виш соработник за усовршување и мобилност во државната службаАјета Жарку Јакупи078451947
Помлад соработник за службенички однос и за информативен систем за човечки ресурсиФиторе Шабани[email protected]077664292

САМОСТОЈНО ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Раководител на самостојно одделение за внатрешна ревизијаАгрон Меџити[email protected]071272800
Помлад соработник за внатрешна ревизија на обукаНевена Величковска[email protected]078451826

САМОСТОЈНО ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И АНАЛИЗА

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Помлад соработник за изготвување на материјали за стратешко планирањеСоња Соколовска[email protected]075451460

1. СЕКТОР ЗА ПРАВНИ РАБОТИ (ПРАВНА СЛУЖБА) И СТРУЧНО – АДМИНИСТРАТИВНИ РАБОТИ

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Раководител на сектор за правни работи (правна служба) и стручно – административни работи,Катерина Василевска[email protected]075451474

1.1. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ РАБОТИ – ПРАВНА СЛУЖБА

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Раководител на правна службаАнгелчо Ристов[email protected]075488086
Советник за правни работиБилал Сулејмани[email protected]070207202
Советник за правни работиИсамед Селмани[email protected]071216966

1.2. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕВЕДУВАЊЕ И ЛЕКТОРИРАЊЕ

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Преведувач од и на албански јазикАли Асани[email protected]076381726
Помлад соработник за превод од и на албански јазикСулејман Сулејмани[email protected]075451488

1.3. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА НА РАБОТАТА НА ДИК И ЗА СТРУЧНО – АДМИНИСТРАТИВНИ РАБОТИ

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Советник за спроведување постапка за јавна набавкаИвана Костадиноска[email protected]078250760
Советник за седници и за евиденција на донесени подзаконски акти и упатства од ДИКТања Милошевска[email protected]076491030
Помлад соработник асистент на претседателот, потпретседателот и ДИКМарјан Ливриниќ
Помлад соработник за оперативна, логистичка подршка на изборите и водење на архиваСоња Димитровска Стружанчева[email protected]076341020
078361702
Технички секретар на ДИКАлма Елмази[email protected]076341008
ВозачСејди Пајазити
[email protected]075451483

2. СЕКТОР ЗА КОНТИНУИРАНИ ОБУКИ, ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ И МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Раководител на сектор за континуирани обуки, односи со јавност и меѓународна соработкаАдмир Шабани[email protected]076341007

2.1. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНФОРМИРАЊЕ НА ЈАВНОСТА И ЕДУКАЦИЈА НА ГРАЃАНИТЕ

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Помлад соработник за односи со јавноста и подготовка и организирање на прес конференции, брифинзи, интервјуа и соопштенија.Ангела Аврамоска (31.12.2021)[email protected]
Помлад соработник за следење на медиуми, подготовка на материјали за пополнување на официјалната ВЕБ страница на ДИК и социјалните медиуми на ДИК.Марија Михајловска (31.12.2021)

2.3. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КОНТИНУИРАНИ ОБУКИ – ЦЕНТАР ЗА ОБУКИ

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Раководител на одделение за континуирани обуки – Центар за обукиЉупка Гугучевска[email protected]076341011
Виш соработник – координатор на внатрешни и надворешни обучувачиАрдита Сулимани[email protected]076381722

3. СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Раководител на секторот за финансиски прашањаГрета Ѓорѓевиќ[email protected]070358290

3.1. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БУЏЕТСКА КООРДИНАЦИЈА

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Раководител на одделението за буџетска координацијаЃорѓи Коџабашиев[email protected]

3.2. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БУЏЕТСКА КОНТРОЛА

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Раководител на одделение за буџетска контролаМергим Шабани[email protected]076381712
Помлад соработник за прибирање на податоциСветлана Карапетрова[email protected]

3.3. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СМЕТКОВОДСТВО И ПЛАЌАЊА

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Раководител на одделение за сметководство и плаќањаЈане Милушев[email protected]076381717
Финансиски сметководител и пресметка на платиЕлизабет Томиќ[email protected]076381718

4. СЕКТОР ЗА ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Раководител на сектор за информатичка технологијаВладо Васиљевски
[email protected]070306755

4.1. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СИСТЕМСКИ СОФТВЕР

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Раководител на одделение за системски софтверБети Ѓорѓиеска[email protected]078451859

4.3. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА И ОДРЖУВАЊЕ

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Раководител на одделение за заштита и одржувањеКатерина Арсовска Тасевска[email protected]078451892

5. СЕКТОР ЗА ИЗБИРАЧКИ СПИСОК, ЕВИДЕНЦИЈА НА ИЗБИРАЧКО ПРАВО, СОСТАВУВАЊЕ И АЖУРИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИОТ СПИСОК И ОПИСОТ НА ИЗБИРАЧКИТЕ МЕСТА

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Раководител на сектор за избирачки список, евиденција на избирачко право, составување и ажурирање на избирачкиот список и описот на избирачките местаАвни Абдулаи[email protected]070292577

5.1. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИОНО – ТЕХНИЧКА И МЕТОДОЛОШКА ОБРАБОТКА НА ОПИСИ НА ИЗБИРАЧКИ МЕСТА И ДЕФИНИРАЊЕ НА ИЗБОРНИТЕ ЕДИНИЦИ

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Раководител на одделение за организационо – техничка и методолошка обработка на описи на избирачки места и дефинирање на изборните единициАлександар Софронијоски[email protected]075451465
Советник за дефинирање на територијална распределба на изборни единици и избирачки места и компјутерска обработка на избирачки местаНеда Спасеноска[email protected]075451471
Советник аналитичар – проектант за изборни единици и избирачки местаМаријана Трајаноска[email protected]076341019
Помлад соработник – проектант за изборни единици и избирачки местаИрена Ќуштерова[email protected]075451456

5.2. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА ИЗБИРАЧКОТО ПРАВО И АЖУРИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИОТ СПИСОК

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Раководител на одделение за евиденција на избирачкото право и ажурирање на избирачкиот списокНермина Ѓурѓевиќ[email protected]078451847
Советник за евиденција на избирачко право и ажурирање на избирачки списокЕлена Димитриеска[email protected]076381727

5.3.ПОДРАЧНИ ОДДЕЛЕНИЈА

5.3.1. ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ ЦЕНТАР

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Раководител на подрачно одделение ЦентарДијана Гирасова[email protected]072315907

5.3.2. ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ КИСЕЛА ВОДА

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Раководител на подрачно одделение Кисела ВодаДушан Гоговски[email protected]075451480
Самостоен референт за избориСузана Николовска[email protected]
Помлад референт за избориТомислав Вулгаракис[email protected]

5.3.3. ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ КАРПОШ

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Раководител на подрачно одделение КарпошСлавица Оџаклиеска Блаќевска[email protected]075451454
Самостоен референт за избориМирјана Петрова[email protected]075451479
Референт за избориСнежана Кицевска[email protected]
Помлад референт за избориФиснике Клобучишта[email protected]

5.3.4. ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ ЧАИР

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Раководител на подрачно одделение ЧаирИзаир Незири[email protected]070273391
Самостоен референт за избориРамадан Адемовиќ[email protected]

5.3.6. ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ ГАЗИ БАБА

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Раководител на подрачно одделение Гази БабаБерат Даути[email protected]076341015
Помлад референт за избориОсман Дураки[email protected]

5.3.7. ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ КУМАНОВО

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Виш соработник за избориЉубинка Симонова[email protected]075451484
Помлад соработник за избориБуран Алити[email protected]075451481
Помлад соработник за избориЗоран Ангеловски[email protected]076341002
Помлад соработник за избориШкумбин Ибраими[email protected]
Помлад референт за избориБљерим Фазлија

ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ КУМАНОВО – КАНЦЕЛАРИЈА КРИВА ПАЛАНКА

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Помлад соработник за избориЗоран Ангеловски[email protected]076341002
031 373 011

ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ КУМАНОВО – КАНЦЕЛАРИЈА КРАТОВО

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Виш соработник за избориЉубинка Симонова[email protected]075451484
031 483 531

5.3.8. ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ ШТИП

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Раководител на подрачно одделение ШтипСилвана Царева[email protected]075451466
Виш соработник за избориГорица Митрова[email protected]075451459
Референт за избориУбавка Ѓошева[email protected]075451478

ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ БЕРОВО – КАНЦЕЛАРИЈА ПРОБИШТИП

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Виш соработникГорица Митрова[email protected]032 481 787
075-451-459

ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ ШТИП – КАНЦЕЛАРИЈА СВЕТИ НИКОЛЕ

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Референт за избориУбавка Ѓошева[email protected]075451478
032 441 989

5.3.9. ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ ВЕЛЕС

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Раководител на подрачно одделение ВелесКостадин Бабунски[email protected]076341003
Виш соработник за избориВесна Божиноска[email protected]076341001
Референт за избориМарика Мицева[email protected]

ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ ВЕЛЕС – КАНЦЕЛАРИЈА КАВАДАРЦИ

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Виш соработник за избориВанчо Велевски[email protected]076 341 004
043 414 785
Помлад соработникМарика Мицева

5.3.10. ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ КОЧАНИ

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Раководител на подрачно одделение КочаниСнежана Хаџи Паунова[email protected]075451485
Виш соработник за избориГоранчо Лазаров[email protected]075451473
Виш соработник за избориВане Ѓорѓијоски[email protected]

ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ КОЧАНИ – КАНЦЕЛАРИЈА ВИНИЦА

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Виш соработникГоранчо Лазаров[email protected]075451473

5.3.11. ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ БЕРОВО

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Виш соработник за избориСоња Цикарска[email protected]075451487
Помлад соработник за избориГоце Биковски[email protected]

ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ БЕРОВО – КАНЦЕЛАРИЈА ДЕЛЧЕВО

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
033 410 690

5.3.12. ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ СТРУМИЦА

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Раководител на подрачно одделение СтрумицаСтоилчо Џидалов[email protected]075451464
Соработник за избориЛенче Петровска[email protected]
Помлад соработник за избори
Самостоен референт за избориАцо Милковски[email protected]

ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ СТРУМИЦА – КАНЦЕЛАРИЈА РАДОВИШ

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
032 630 546

5.3.13. ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ ПРИЛЕП

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН

ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ ПРИЛЕП – КАНЦЕЛАРИЈА КРУШЕВО

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
048 476 920

5.3.14. ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ ГЕВГЕЛИЈА

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Раководител на подрачно одделение ГевгелијаАтанас Урумов[email protected]075451458
Виш соработник за избориРисто Стојановски[email protected]
Референт за избориЕвросима Ристова[email protected]075451457

ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ ГЕВГЕЛИЈА – КАНЦЕЛАРИЈА ВАЛАНДОВО

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
РеферентЕвросима Ристова[email protected]034 383 304
075-451-457

ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ ГЕВГЕЛИЈА – КАНЦЕЛАРИЈА НЕГОТИНО

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Виш соработникВесна Божоноска[email protected]043 370 226
070-223-226

5.3.15. ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ БИТОЛА

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Раководител на подрачно одделение БитолаБожидар Секуловски[email protected]075451467
Помлад соработник за избориМенде Секуловски[email protected]
Самостоен референт за избориЌире Михајловски[email protected]075451468
Референт за избориЉиља Нанчовска[email protected]076341006

ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ БИТОЛА – КАНЦЕЛАРИЈА РЕСЕН

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Референт за избориЉиља Нанчовска[email protected]076341006
047 454 407

ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ БИТОЛА – КАНЦЕЛАРИЈА ДЕМИР ХИСАР

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Самостоен референт за избориЌире Михајловски[email protected]075451468
047 276 070

5.3.16. ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ ОХРИД

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Виш соработник за избориДимкоска Марица[email protected]075451475
Самостоен референт за избориЉиљана Костоска[email protected]

5.3.17. ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ КИЧЕВО

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Соработник за избориМаја Грозданоска Андоновска[email protected]
Самостоен референт за избориМладен Ванчовски[email protected]075451486
Референт за избориТрене Стојковски[email protected]076341014

ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ КИЧЕВО – КАНЦЕЛАРИЈА МАКЕДОНСКИ БРОД

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
РеферентТрене Стојковски[email protected]045 274 164

5.3.18. ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ СТРУГА

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Раководител на подрачно одделение СтругаАрбена Дика[email protected]075451463
Помлад соработник за избориАлбјонда Деде[email protected]075451477
Референт за избориВерица Пејоска[email protected]
Помлад референт за избориРената Шемсиу[email protected]
Помлад референт за избори Едмонда Шате[email protected]

ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ СТРУГА – КАНЦЕЛАРИЈА ДЕБАР

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Помлад соработник за избориАлбјонда Деде[email protected]046 831 182
075-451-477
Помлад референтРената Шемсиу

5.3.19.ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ ГОСТИВАР

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Раководител на подрачно одделение ГостиварСелими Руфат[email protected]076341009
Виш соработник за избориИзмит Исени[email protected]
Виш соработник за избориХамза Абдулахи[email protected]
Помлад соработник за избориМевљуде Незири[email protected]
Ардијан Османи
Самостоен референт за избориБесник Ибиши
Помлад референт за избориАрдита Салиу[email protected]

5.3.20. ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ ТЕТОВО

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Помлад соработник за избориАрбен Фејзули[email protected]076341012
Помлад соработник за избориМијасере Фејзули[email protected]
Помлад соработник за избориМимоза Салиу Синани[email protected]
Помлад соработник за избориРахима Зибери Бејтули[email protected]
Помлад соработник за избориЃилфидане Ибраими
Skip to content