ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Подрачни единици

Подрачно одделение Гевгелија
Адреса: ул. Маршал Тито бр. 170
Телефон: 034 214 799
(надлежно за општините Богданци и Дојран)

 • Канцеларија Валандово
  Адреса: ул. „4 ти Јули„ бр. 1
  Телефон: 034 383 304

Подрачно одделение Кичево
Адреса: ул. Борис Кидрич бб
Телефон: 045 222 811

  • Канцеларија Македонски Брод
   Адреса: ул. 7-Септември бр. 4
   Телефон: 045 274 164
   (надлежно за општина Пласница)

Подрачно одделение Кочани
Адреса: ул. Раде Кратовче бр. 1
Телефон: 033 271 488
(надлежно за општините Чешиново-Облешево и Зрновци)

 • Канцеларија Виница
  Адреса: Бел Камен бб
  Телефон: 033 360 662

Подрачно одделение Берово
Адреса: ул. Димитар Влахов бб
Телефон: 033 470 336
(надлежно за општина Пехчево)

  • Канцеларија Делчево
   Адреса: ул. М.М. Брицо бб
   Телефон: 033 410 690
   (надлежно за општина Македонска Каменица)

Подрачно одделение Охрид
Адреса: ул. Димитар Влахов бр. 57
Телефон: 046 264 044
(надлежно за општина Дебарца)

Подрачно одделение Струга
Адреса: ул. Пролетерски бригади бр. 62
Телефон: 046 780 667
(надлежно за општина Вевчани)

 • Канцеларија Дебар
  Адреса: ул. Булевар Скопје бб
  Телефон: 046 831 182
  (надлежно за општина Центар Жупа)

Подрачно одделение Струмица
Адреса: ул. Сандо Масев бр. 1
Телефон: 034 340 155
(надлежно за општините Ново Село, Василево и Босилово)

 • Канцеларија Радовиш
  Адреса: бул. Александар Македонски бб
  Телефон: 032 630 546
  (надлежно за општина Конче)

Подрачно одделение Велес
Адреса: ул. Панко Брашнар бр. 1
Телефон: 043 212 755
(надлежно за општина Чашка и Градско)

 • Канцеларија Кавадарци
  Адреса: бул. ул. Маршал Тито бб
  Телефон: 043 414 785
  (надлежно за општина Росоман)
 • Канцеларија Неготино
  Адреса: ул. „Ацо Аџи Илов„ бр. 2
  Телефон: 043 370 226
  (надлежно за општина Демир Капија)

Подрачно одделение Штип
Адреса: ул. Васил Главинов бр. 4б
Телефон: 032 381 500
(Надлежно за општина Карбинци)

 • Канцеларија Пробиштип
  Адреса: ул. Јаким Стојковски бр. 1
  Телефон: 032 481 787
 • Канцеларија Свети Николе
  Адреса: ул. Плоштад Илинден бб
  Телефон: 032 441 989
  (надлежно за општина Лозово)

Подрачно одделение Битола
Адреса: бул. 1 мај бб
Телефон: 047 226 105
(надлежно за општините Новаци и Могила)

 • Канцеларија Ресен
  Адреса: Ул. Маршал Тито бб
  Телефон: 047 454 407
 • Канцеларија Демир Хисар
  Адреса: ул. Битолска бб
  Телефон: 047 276 070

Подрачни единици

Подрачно одделение Гостивар
Адреса: ул. Браќа Ѓиновски бб
Телефон: 042 212 433
(надлежно за општините Врапчиште и Маврово и Ростуша)

Подрачно одделение Куманово
Адреса: улица 11 Октомври бр.12 – 2/1
Телефон: 031 413 918
(надлежно за општините Липково и Старо Нагоричане)

 • Канцеларија Крива Паланка
  Адреса: ул. Јоаким Осоговски бр. 175
  Телефон: 031 373 011
  (надлежно за општина Ранковце)
 • Канцеларија Кратово
  Адреса: ул. Маршал Тито бр. 175
  Телефон: 031 483 531

Подрачно одделение Прилеп
Адреса: Ул.Питу Гули бр 2
Телефон: 048 400 920
(надлежно за општините Долнени и Кривогаштани)

 • Канцеларија Крушево
  Адреса: ул. Никола Ѓурковиќ бб
  Телефон: 048 476 920

Подрачно одделение Тетово
Адреса: ул. Дервиш Цара бб
Телефон: 044 330 250
(надлежно за општините Теарце, Брвеница, Боговиње, Желино и Јегуновце)

Подрачно одделение Карпош
Адреса: ул. Стрезово бр.7 Козле
Телефон: 02 3071 601
(надлежно за општините Ѓорче Петров и Сарај)

Подрачно одделение Центар
Адреса: ул. Михаил Цоков бб – БАРАКА 1, КАНЦЕЛАРИЈА 13
Телефон: 02 3213 636
(надлежно за општина Аеродром)

Подрачно одделение Чаир
Адреса: ул. Бутелска бр. 14
Телефон: 02 2612 770
(надлежно за општините Бутел, Шуто Оризари и Чучер-Сандево)

Подрачно одделение Гази Баба
Адреса: бул. Александар Македонски бб
Телефон: 02 3226 993
(надлежно за општините Арачиново, Петровец и Илинден)

Подрачно одделение Кисела Вода
Адреса: ул. Првомајска бб
Телефон: 02 2772 790
(надлежно за општините Студеничани, Зелениково и Сопиште)

KONTAKTET

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН

САМОСТОЈНО ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Раководител на самостојно одделение за управување со човечки ресурсиГабриела Михајловска[email protected]076381729
Виш соработник за усовршување и мобилност во државната службаАјета Жарку Јакупи[email protected]078451947
Помлад соработник за службенички однос и за информативен систем за човечки ресурсиФиторе Шабани[email protected]077664292

САМОСТОЈНО ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН

САМОСТОЈНО ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И АНАЛИЗА

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Помлад соработник за изготвување на материјали за стратешко планирањеСоња Соколовска[email protected]075451460

1. СЕКТОР ЗА ПРАВНИ РАБОТИ (ПРАВНА СЛУЖБА) И СТРУЧНО – АДМИНИСТРАТИВНИ РАБОТИ

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Раководител на сектор за правни работи (правна служба) и стручно – административни работи,Катерина Василевска[email protected]075451474

1.1. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ РАБОТИ – ПРАВНА СЛУЖБА

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Раководител на правна службаАнгелчо Ристов[email protected]075488086
Советник за правни работиБилал Сулејмани[email protected]070207202

1.2. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕВЕДУВАЊЕ И ЛЕКТОРИРАЊЕ

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Преведувач од и на албански јазикАли Асани[email protected]076381726

1.3. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА НА РАБОТАТА НА ДИК И ЗА СТРУЧНО – АДМИНИСТРАТИВНИ РАБОТИ

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Советник за спроведување постапка за јавна набавкаИвана Костадиноска[email protected]078250760
Советник за седници и за евиденција на донесени подзаконски акти и упатства од ДИКТања Милошевска[email protected]076491030
Помлад соработник асистент на претседателот, потпретседателот и ДИКМарјан Ливриниќ[email protected]
Помлад соработник за оперативна, логистичка подршка на изборите и водење на архиваСоња Димитровска Стружанчева[email protected]076341020
078361702
Технички секретар на ДИКАлма Елмази[email protected]076341008
ВозачСејди Пајазити
[email protected]075451483

2. СЕКТОР ЗА КОНТИНУИРАНИ ОБУКИ, ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ И МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН

2.1. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНФОРМИРАЊЕ НА ЈАВНОСТА И ЕДУКАЦИЈА НА ГРАЃАНИТЕ

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Помлад соработник за односи со јавноста и подготовка и организирање на прес конференции, брифинзи, интервјуа и соопштенија.Ангела Аврамоска[email protected]076381701
Помлад соработник за следење на медиуми, подготовка на материјали за пополнување на официјалната ВЕБ страница на ДИК и социјалните медиуми на ДИК.Марија Михајловска[email protected]

2.3. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КОНТИНУИРАНИ ОБУКИ – ЦЕНТАР ЗА ОБУКИ

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Раководител на одделение за континуирани обуки – Центар за обукиЉупка Гугучевска[email protected]076341011

3. СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН

3.1. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БУЏЕТСКА КООРДИНАЦИЈА

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Раководител на одделението за буџетска координацијаЃорѓи Коџабашиев[email protected]071274000

3.2. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БУЏЕТСКА КОНТРОЛА

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Раководител на одделение за буџетска контролаМергим Шабани[email protected]076381712
Помлад соработник за прибирање на податоциСветлана Карапетрова[email protected]

3.3. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СМЕТКОВОДСТВО И ПЛАЌАЊА

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Раководител на одделение за сметководство и плаќањаЈане Милушев[email protected]076381717
Финансиски сметководител и пресметка на платиЕлизабет Томиќ[email protected]076381718

4. СЕКТОР ЗА ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН

4.1. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СИСТЕМСКИ СОФТВЕР

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Раководител на одделение за системски софтверБети Ѓорѓиеска[email protected]078451859

4.3. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА И ОДРЖУВАЊЕ

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Раководител на одделение за заштита и одржувањеКатерина Арсовска Тасевска[email protected]078451892

5. СЕКТОР ЗА ИЗБИРАЧКИ СПИСОК, ЕВИДЕНЦИЈА НА ИЗБИРАЧКО ПРАВО, СОСТАВУВАЊЕ И АЖУРИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИОТ СПИСОК И ОПИСОТ НА ИЗБИРАЧКИТЕ МЕСТА

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Раководител на сектор за избирачки список, евиденција на избирачко право, составување и ажурирање на избирачкиот список и описот на избирачките местаАвни Абдулаи[email protected]070292577

5.1. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИОНО – ТЕХНИЧКА И МЕТОДОЛОШКА ОБРАБОТКА НА ОПИСИ НА ИЗБИРАЧКИ МЕСТА И ДЕФИНИРАЊЕ НА ИЗБОРНИТЕ ЕДИНИЦИ

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Советник за дефинирање на територијална распределба на изборни единици и избирачки места и компјутерска обработка на избирачки местаНеда Спасеноска[email protected]075451471
Советник аналитичар – проектант за изборни единици и избирачки местаМаријана Трајаноска[email protected]076341019
Помлад соработник – проектант за изборни единици и избирачки местаИрена Ќуштерова[email protected]075451456

5.2. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА ИЗБИРАЧКОТО ПРАВО И АЖУРИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИОТ СПИСОК

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Раководител на одделение за евиденција на избирачкото право и ажурирање на избирачкиот списокНермина Ѓурѓевиќ[email protected]078451847
Советник за евиденција на избирачко право и ажурирање на избирачки списокЕлена Димитриеска[email protected]076381727

5.3.ПОДРАЧНИ ОДДЕЛЕНИЈА

5.3.1. ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ ЦЕНТАР

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Раководител на подрачно одделение ЦентарДијана Гирасова[email protected]072315907, 023213636

5.3.2. ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ КИСЕЛА ВОДА

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Раководител на подрачно одделение Кисела ВодаДушан Гоговски[email protected]075451480, 022772790
Самостоен референт за избориСузана Николовска[email protected]

5.3.3. ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ КАРПОШ

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Раководител на подрачно одделение КарпошСлавица Оџаклиеска Блажевска[email protected]075451454, 023071601
Самостоен референт за избориМирјана Петрова[email protected]075451479
Референт за избориСнежана Кицевска[email protected]
Помлад референт за избориФиснике Клобучишта[email protected]

5.3.4. ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ ЧАИР

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Раководител на подрачно одделение ЧаирИзеир Незири[email protected]070273391, 022612770
Самостоен референт за избориРамадан Адемовиќ[email protected]

5.3.6. ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ ГАЗИ БАБА

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Помлад референт за избориОсман Дураки[email protected]022612770

5.3.7. ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ КУМАНОВО

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Помлад соработник за избориБуран Алити[email protected]075451481, 031413918
Помлад соработник за избориШкумбин Ибраими[email protected]
Помлад соработник за избориНевена Величковска
[email protected]
078451826
Помлад референт за избориБљерим Фазлија[email protected]

ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ КУМАНОВО – КАНЦЕЛАРИЈА КРИВА ПАЛАНКА

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Помлад соработник за избориЗоран Ангеловски[email protected]070609462, 031373011

ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ КУМАНОВО – КАНЦЕЛАРИЈА КРАТОВО

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Виш соработник за избориЉубинка Симонова[email protected]075451484, 031483531

5.3.8. ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ ШТИП

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Раководител на подрачно одделение ШтипСилвана Царева[email protected]075451466, 032381500

ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ ШТИП – КАНЦЕЛАРИЈА ПРОБИШТИП

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН

ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ ШТИП – КАНЦЕЛАРИЈА СВЕТИ НИКОЛЕ

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Референт за избориУбавка Ѓошева[email protected]075451478, 032441989

5.3.9. ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ ВЕЛЕС

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Раководител на подрачно одделение ВелесКостадин Бабунски[email protected]076341003, 043212755

ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ ВЕЛЕС – КАНЦЕЛАРИЈА КАВАДАРЦИ

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Помлад соработникМарика Мицева[email protected]043414785

ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ ВЕЛЕС – КАНЦЕЛАРИЈА НЕГОТИНО

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Виш соработникВесна Божиноска[email protected]070223226, 043370226

5.3.10. ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ КОЧАНИ

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Раководител на подрачно одделение КочаниСнежана Хаџи Паунова[email protected]075451485, 033271488

ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ КОЧАНИ – КАНЦЕЛАРИЈА ВИНИЦА

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Виш соработникГоранчо Лазаров[email protected]075451473, 033360662

5.3.11. ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ БЕРОВО

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Виш соработник за избориСоња Цикарска[email protected]075451487, 033470336
Помлад соработник за избориГоце Биковски[email protected]

ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ БЕРОВО – КАНЦЕЛАРИЈА ДЕЛЧЕВО

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Помлад соработник за избориАлександар Ефтимовски[email protected]072249691, 033410690

5.3.12. ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ СТРУМИЦА

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Раководител на подрачно одделение СтрумицаСтоилчо Џидалов[email protected]075451464, 034340155

ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ СТРУМИЦА – КАНЦЕЛАРИЈА РАДОВИШ

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН

5.3.13. ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ ПРИЛЕП

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Виш соработник за избориМарио Драгоманоски[email protected]076341010

ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ ПРИЛЕП – КАНЦЕЛАРИЈА КРУШЕВО

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН

5.3.14. ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ ГЕВГЕЛИЈА

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Раководител на подрачно одделение ГевгелијаАтанас Урумов[email protected]075451458, 034214799
Виш соработник за избориРисто Стојановски[email protected]

ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ ГЕВГЕЛИЈА – КАНЦЕЛАРИЈА ВАЛАНДОВО

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
РеферентЕвросима Ристова[email protected]075451457, 034383304

5.3.15. ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ БИТОЛА

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Раководител на подрачно одделение БитолаБожидар Секуловски[email protected]075451467, 047226105
Помлад соработник за избориМенде Секуловски[email protected]

ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ БИТОЛА – КАНЦЕЛАРИЈА РЕСЕН

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН

ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ БИТОЛА – КАНЦЕЛАРИЈА ДЕМИР ХИСАР

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Самостоен референт за избориЌире Михајловски[email protected]075451468, 047276070

5.3.16. ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ ОХРИД

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН

5.3.17. ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ КИЧЕВО

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Соработник за избориМаја Грозданоска Андоновска[email protected]
Самостоен референт за избориМладен Ванчовски[email protected]075451486, 045222811

ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ КИЧЕВО – КАНЦЕЛАРИЈА МАКЕДОНСКИ БРОД

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
РеферентЈоргованка Стојковски[email protected]045274164

5.3.18. ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ СТРУГА

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Раководител на подрачно одделение СтругаАрбена Дика[email protected]075451463, 046780667
Референт за избориВерица Пејоска[email protected]
Помлад референт за избори Едмонда Шате[email protected]

ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ СТРУГА – КАНЦЕЛАРИЈА ДЕБАР

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Помлад соработник за избориАлбјонда Деде[email protected]075451477, 046831182
Помлад референтРената Шемсиу[email protected]

5.3.19.ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ ГОСТИВАР

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Раководител на подрачно одделение ГостиварСелими Руфат[email protected]076341009, 042212433
Виш соработник за избориХамза Абдулахи[email protected]
Помлад соработник за избориМевљуде Незири[email protected]
Помлад соработник за избориАрдијан Османи[email protected]
Помлад референт за избориАрдита Салиу[email protected]

5.3.20. ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ ТЕТОВО

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕЕ-ПОШТАТЕЛЕФОН
Раководител на подрачно одделение ТетовоБерат Даути[email protected]076341015, 044330250
Помлад соработник за избориАрбен Фејзули[email protected]076341012
Помлад соработник за избориМијасере Фејзули[email protected]
Помлад соработник за избориМимоза Салиу Синани[email protected]
Помлад соработник за избориРахима Зибери Бејтули[email protected]
Помлад соработник за избориЃилфидане Ибраими[email protected]
Skip to content