NJOFTIME

Лого ДИК новости
, ,

Njoftim nga seanca e tetëdhjetë e dytë e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, e mbajtur më 20 shkurt 2024

Në seancën e 82-të të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, të mbajtur më 20 shkurt 2024, është miratuar Rregullorja për rregullimin e procedurës për mbledhjen e nënshkrimeve dhe mënyrën e përcaktimit të noterit, për të cilën…
Лого ДИК новости
,

Sqarim i veçantë i procedurës për grumbullim të nënshkrimeve për përkrahje të listës së parashtruar për kandidat për President të Republikës dhe për listë të parashtruar për kandidatë për deputetë kur lista është e parashtruar nga grup i zgjedhësve

Mbledhja e nënshkrimeve fillon ditën e dhjetë nga dita e shpalljes së zgjedhjeve dhe zgjat 15 ditë. Mbledhja e nënshkrimeve fillon më 23 shkurt dhe zgjat deri më 8 mars në orën 24:00. Gjatë mbledhjes së nënshkrimeve, Seksionet…
,

PUNE PËR GAZETARË

Më 16 shkurt, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve mbajti të parën nga seria e punëtorive të planifikuara për gazetarë. Qëllimi i punëtorisë ishte thellimi i bashkëpunimit ndërmjet KSHZ-së dhe punonjësve të medias në drejtim…
,

Njoftim

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve sot më 15 shkurt 2024 mbajtI takim me ministrin e Punës dhe Politikës Sociale, Gjoko Velkovski. Takimi u zhvillua në një atmosferë konstruktive dhe nga të dyja palët u shpreh gatishmëria për bashkëpunim…
Лого ДИК новости
,

Njoftim për regjistrim dhe dërgim të listave të çmimeve të mediave për reklamim të paguar politik – Zgjedhjet parlamentare 2024

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve i njofton radiodifuzerët, mediat e shtypit dhe mediat elektronike (portalet e internetit), të cilat do të sigurojnë reklamim të paguar politik për pjesëmarrësit në fushatën zgjedhore në Zgjedhjet…
Лого ДИК новости
,

Njoftim për regjistrim dhe dërgim të listave të çmimeve të mediave për reklamim të paguar politik – Zgjedhjet presidenciale 2024

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve i njofton radiodifuzerët, mediat e shtypit dhe mediat elektronike (portalet e internetit), të cilat do të sigurojnë reklamim të paguar politik për pjesëmarrësit në fushatën zgjedhore në Zgjedhjet…
,

Dita globale e zgjedhjeve 2024

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve shënoi Ditën Globale të Zgjedhjeve 2024 me nënshkrimin e Memorandumit për Bashkëpunim me Agjencinë për Informim të Mediave – MPB. Qëllimi i këtij memorandumi është të inkurajojë frymën…
,

Njoftim

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve sot më 31 janar 2024 ka mbajtur takim me ministrin e Punëve të Brendshme, Pançe Toshkovski. Takimi u zhvillua në një atmosferë konstruktive dhe nga të dyja palët u shpreh gatishmëria për të vazhduar…
,

Konferenca ndërkombëtare “Roli i qendrave të trajnimit zgjedhor”

Organizuar nga Këshilli i Evropës - Departamenti për Zgjedhje dhe Pjesëmarrje demokracisë , në fund të nëntorit u mbajt një ndërkombëtar në Strasburg konferencë me temë "Roli i qendrave të trajnimit zgjedhor " në përmirësimin…
,

Vëzhgimi i zgjedhjeve të përgjithshme në Holandë

Një delegacion i Komisionit Shtetëror Zgjedhor dhe Fondacionit Ndërkombëtar për Sistemet Zgjedhore (IFES) vëzhguan zgjedhjet e përgjithshme në Holandë. Zgjedhjet e përgjithshme të parakohshme u mbajtën më 22 nëntor 2023 për…
,

Kuvendi i përgjithshëm dhe konferenca plenare e WEM-International

Asambleja e Përgjithshme dhe Konferenca Plenare e Shoqatës Ndërkombëtare të Grave për Administrimin Zgjedhor (WEM-International) u mbajt në Pragë, Republika Çeke, më 8-9 nëntor 2023. Mbledhja statutore, e organizuar nga IFES Ukraine…
,

Takimi vjetor i rrjetit të drejtësisë zgjedhore

Komisioni Shtetëror Zgjedhor mori pjesë në takimin vjetor të Rrjetit të Drejtësisë Zgjedhore, i cili u mbajt në Paris në 17 tetorit. Në takim u diskutua për sfidat me të cilat përballen autoritetet zgjedhore dhe gjykatat…
Skip to content