NJOFTIME

Лого ДИК новости
, ,

Njoftim nga seanca e tridhjetë e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, mbajtur më 12 tetor 2021

Në seancën e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, u pranuan kërkesat për marrjen e autorizimit për vëzhgues për Zgjedhjet Lokale 2021 të parashtruara nga Alxhezira Ballkan - korrespondenca Shkup, Civil,  Parandalimi qytetarë…
Лого ДИК новости
, ,

Njoftim nga seanca e njëzetenëntë e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, mbajtur më 8 tetor 2021

Me qëllim që të sigurohet shqyrtim dhe marrje e vendimeve të pavarura, të paanshme dhe të drejta për kundërshtimet, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve miratoi Udhëzim për mënyrën dhe procedurën e zgjidhjes së kundërshtimeve që…
Лого ДИК новости
,

Njoftim për paraqitje të personave të cilët janë pozitiv me KOVID-19, të personave të cilët janë në vetë-izolim, të personave të sëmurë dhe të pamundur

Zgjedhësit të cilët janë në karantinë shtëpiake për shkak të testit pozitiv për KOVID-19 dhe zgjedhësit të cilëve u është shqiptuar masa vetë-izolim nga Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor, ndërkaq dëshirojnë…
Лого ДИК новости
, ,

Njoftim nga sеance e njëzetetetë e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, mbajtur më 30 shtator 2021

Në seancën e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, u shqyrtuan Kundërshtimet për fushatën zgjedhore të filluar para kohe, të paraqitura nga një parashtrues anonim dhe Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa, dhe të njëjtat u refuzuan…
, ,

Njoftim nga seanca e njëzet e gjashtë e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, mbajtur më 23 shtator 2021

Në seancën e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve u miratuan aktet e mëposhtme: Udhëzimi mbi mënyrën e përcaktimit të identitetit të votuesit, i cili është përgatitur në përputhje me ndryshimet ligjore të Kodit Zgjedhor, në…
,

Njoftim nga seanca e njëzet e pestë të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, mbajtur më 22 shtator 2021

Në seancën e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve u miratuan aktet e mëposhtme: Me ndryshimet e reja ligjore për ata transmetues (radiodifuzerë) dhe media të shkruara që nuk ishin regjistruar më parë në Regjistrin e Komisionit…
Skip to content