СООПШТЕНИЈА

,

Обука за обучувачи

Од 23 до 25 ноември во Скопје се одржа обука за обучувачи од младински организации и организации на лица со попреченост. Учесниците…
,

Работилница за изготвување на електронски регистар на акти

Од 24 до 25 ноември во Маврово се одржа работилница за изготвување на електронски регистар на законски и подзаконски акти. Електронскиот…
,

Средба со регионалната директорка на ИФЕС

На 22 ноември претседателот на Државната изборна комисија, Александар Даштевски, оствари средба со регионалната директорка за Европа…
,

Сертифицирање на ДИК согласно ISO 9001:2015

На 17 ноември од страна на акредитирано сертификациско тело на Државната изборна комисија свечено и беше врачен сертификат за примена…
,

Портал за избори

Како континуиет на соработката,  и надоврзување на веќе финализираните проекти – Нова интернет страница и Платформа за учење,…
,

Обука за заштита на личните податоци

Во рамките на соработката со Меѓународната фондација за изборни системи – ИФЕС, а во насока на континуирано градење на капацитетите…
,

Семинар на ОДИХР:
Набљудување на изборите и учество на жените на избори

На 25 октомври, во организација на ОБСЕ – Канцеларија за демократски институции и човекови права (ОДИХР), во Виена се одржа семинар кој…
,

Регионална конференција за подобрување на постоечките процеси за електронска идентификација на гласачите

На 20-21 септември 2022 година, Канцеларијата на ОБСЕ за демократски институции и човекови права (ОБСЕ, ОДИХР), во соработка со присуство…
,

Јавна презентација на патоказот за формирање Центар за обуки за изборите

Со цел имплементација на меѓународните стандарди за избори, како и препораките на Венецијанската комисија за континуирана обука на…
,

Усвоена процедура за заштита од сексуално вознемирување

Државната изборна комисија континуирано работи на подобрување на родовата еднаквост во работата на ДИК и на зголемување на учеството…
,

Презентација на патоказ за формирање на центар за обуки

На 12ти Октомври 2022, во Државната изборна комисија се одржа презентација на студија за изводливост и патоказ за формирање центар за…
, , ,

Граѓанско образование на дело

На 23 август, повеќе од 400 ученици од основните и средните училишта низ државата, наставници по граѓанско образование и претставници…
Skip to content