СООПШТЕНИЈА

, , ,

Известување од двaесет и петтата седница на Државната изборна комисија, одржана на 22 септември 2021 година

На седницата на Државната изборна комисија беа донесени следните акти: Со новите законски измени за оние радиодифузери и печатени…
,

Регистар на радиодифузери, печатени медиуми и електронски медиуми (интернет портали)

Регистар на радиодифузери, печатени медиуми и електронски медиуми (интернет портали) - 22.09.2021
,

Известување од двaесет и четвртата седница на Државната изборна комисија, одржана на 21 септември 2021 година

На седницата на Државната изборна комисија беа донесени следните акти: Согласно веќе донесената Анализа на ризик во Државната изборна…
,

Известување од ДИК до 17 ТВ за доставување на корегиран ценовник

Известување од ДИК до 17 ТВ за доставување на корегиран ценовник
,

Известување од ДИК до 9 радија за доставување на корегиран ценовник

Известување од ДИК до 9 радија за доставување на корегиран ценовник
,

Соопштение за одржување на ждрепка за утврдување на единствена листа на кандидати

Државната изборна комисија ги известува овластените претставници на политичките партии, коалициите и групите избирачи кои ќе учествуваат…
,

Известување за одржување на ждрепка за распределба на локации за рекламни паноа и билборди

Согласно член 78-а став 5 и 6 од Изборниот законик, Државната изборна комисија на ден 21.09.2021 година на јавна седница во 15.00 часот ќе ја спроведе…
,

Одлука за измена и дополнување на роковникот бр. 11-1537-1 од 06.08.2021 година

Одлука за измена и дополнување на роковникот бр. 11-1537-1 од 06.08.2021 година за извршување на изборните дејствија за спроведување на…
,

Известување за регистрација и ценовници на медиумите за платено политичко рекламирање

Државната изборна комисија известува дека регистрациите на радиодифузерите, печатените медиуми и електронските медиуми (интернет…
,

Известување од двaесет и третата седница на Државната изборна комисија, одржана на 16 септември 2021 година

На седницата на Државната изборна комисија беа донесени следните акти: Согласно ново донесените измени и дополнувања во Изборниот…
,

Одлука за објавување на описите на избирачките места

Одлука за објавување на описите на избирачките места
Skip to content