На седницата ДИК го донесе Заклучокот за објавување на конечни резултати и распределба на мандати за избор на пратеници во Собранието на Република Северна Македонија за Изборна единица бр.5 од спроведените Избори за пратеници во Собранието на Република Северна Македонија, одржани на 8 мај 2024 година, по конечно завршување на постапките по поднесени приговори.

Истовремено, ДИК одлучуваше по Приговорот за заштита на избирачко право на подносител на листа УП 10 33 од 24 мај 2024 година, поднесен од Коалиција Европски фронт, за ИМ 2101, Општина Желино, ИЕ 6 и истиот беше одбиен како неоснован.

Донесените акти од оваа седница ќе бидат објавени на официјалната веб страница на Државната изборна комисија.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Skip to content