КОНКУРСИ

ОДЛУКИ ЗА ИЗБОР ПО ПАТ НА ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 40/2024, 41/2024, 42/2024, 43/2024, 44/2024, 45/2024 и 46/2024

Одлука за избор на кандидат за вработување на административен службеник по јавен оглас 46-2024 за Марија МихајловскаОдлука за избор…

ОДЛУКИ ЗА ИЗБОР ПО ПАТ НА ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ – 01/2023

Одлука за избор на работник по пат на интерен оглас 01-2023 за Љупка Гугучевска ФилипоскаОдлука за избор на работник по пат на интерен…

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 46/2024

за вработување на 2 државни службеници од група I, подгрупа I во Државна изборна комисија за следните работни места: УПР0101В02000…

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 45/2024

за вработување на 1 државен службеник од група I, подгрупа I во Државна изборна комисија за следните работни места: УПР0101В04000…

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 44/2024

за вработување на 1 државен службеник од група I, подгрупа I во Државна изборна комисија за следните работни места: УПР0101В04000…

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 43/2024

за вработување на 1 државен службеник од група I, подгрупа I во Државна изборна комисија за следните работни места: УПР0101В04000…

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 42/2024

за вработување на 1 државен службеник од група I, подгрупа I во Државна изборна комисија за следните работни места: УПР0101Б04000…

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 41/2024

за вработување на 1 државен службеник од група I, подгрупа I во Државна изборна комисија за следните работни места: УПР0101В04000…

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 40/2024

за вработување на 1 државен службеник од група I, подгрупа I во Државна изборна комисија за следните работни места: УПР0101В01000…

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ – 01/2023

Интерен оглас број 01/2023 за пополнување на девет (9) работни места со унапредување во стручната служба на Државната изборна комисија…

ОГЛАС БРОЈ – 2/2023

за вработување на 1 (еден) извршител на определено време во траење до 31 декември 2023 година во Државната изборна комисија за следните…

ОГЛАС БРОЈ – 1/2023

за вработување на 4 (четири) извршители на определено време во траење до 31 декември 2023 година во Државната изборна комисија за следните…
Skip to content