КОНКУРСИ

Оглас број 1/2021

Оглас број 1/2021 за вработување на 4 извршители на определено време во траење до 31 декември 2021 година во ДИК

Оглас за вработување број 55/2020

Оглас за вработување број 55/2020 за вработување на 29 државни службеници од Група I, подгрупа I во Државна изборна комисија

Оглас за вработување број 2/2020

Оглас број 2/2020 за вработување на еден извршител на неопределено време во Државната изборна комисија

Интерен оглас број 01/2020

Интерен оглас број 01/2020 за пополнување на осум работни места со унапредување во стручната служба на Државната изборна комисија

Повторен оглас број 1/2019 за вработување на 9 (девет) извршители на определено време

Повторен оглас број 1 / 2019 за вработување на 9 (девет) извршители на определено време во траење до 31 декември 2019 година во Државната изборна…

Оглас број 1/2019 за вработување на 9 (девет) извршители на определено

Оглас број 1/2019 за вработување на 9 (девет) извршители на определено време во траење до 31 декември 2019 година во Државната изборна ком…

Оглас број 1/2017 за вработување на еден извршител на определено време

Оглас број 1/2017 за вработување на еден извршител на определено време во траење до 31 декември 2018 година во Државната изборна комисиј…
Skip to content