КОНКУРСИ

ОГЛАС БРОЈ – 2/2023

за вработување на 1 (еден) извршител на определено време во траење до 31 декември 2023 година во Државната изборна комисија за следните…

ОГЛАС БРОЈ – 1/2023

за вработување на 4 (четири) извршители на определено време во траење до 31 декември 2023 година во Државната изборна комисија за следните…

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 384/2022

за вработување на 1 државен службеник од група I, подгрупа I во Државна изборна комисија за следните работни места УПР0101В02000…

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 361/2022

за вработување на 1 државен службеник од група I, подгрупа I во Државна изборна комисија за следните работни места УПР0101В02000 Виш…

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 346/2022

за вработување на 1 државен службеник од група I, подгрупа I во Државна изборна комисија за следните работни места УПР0101В03000 Соработник…

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 345/2022

за вработување на 1 државен службеник од група I, подгрупа I во Државна изборна комисија за следните работни места УПР0101Г01000 Самостоен…

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 344/2022

за вработување на 1 државен службеник од група I, подгрупа I во Државна изборна комисија за следните работни места УПР0101Г04000 Помлад…

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 343/2022

за вработување на 1 државен службеник од група I, подгрупа I во Државна изборна комисија за следните работни места УПР0101Г03000 Референт…

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 332/2022

за вработување на 1 државен службеник од група I, подгрупа I во Државна изборна комисија за следните работни места1. УПР0101В02000 Виш соработник…

Оглас број 1/2021

Оглас број 1/2021 за вработување на 4 извршители на определено време во траење до 31 декември 2021 година во ДИК

Оглас за вработување број 55/2020

Оглас за вработување број 55/2020 за вработување на 29 државни службеници од Група I, подгрупа I во Државна изборна комисија

Оглас за вработување број 2/2020

Оглас број 2/2020 за вработување на еден извршител на неопределено време во Државната изборна комисија
Skip to content