Дитмире Шеху

Дитмире Шеху

Потпретседател на ДИК

Датум на раѓање: 07.02.1980 година

Брачен статус: Mажена, мајка на две деца

Националност: Албанка

Е-пошта: [email protected]

Образование

Дипломиран правник

Универзитет Кирил и Методиј – Скопје, Правен факултет Јустинијан I

Работно искуство

2006 година

Помлад соработник за јавни набавки, Oпштина Гостивар

2008 – 2014 година

Советник за јавни набавки, Oпштина Гостивар

2014 – 2015 година

Раководител на одделение за јавни набавки, Oпштина Гостивар

2015 – 2017 година

Секретар на Општина Гостивар

25 јули 2018 година

Потпретседател на Државна Изборна Комисија

Познавање на јазици

Мајчин јазик

Албански јазик

Друг јазик

Македонски, aнлиски јазик

Skip to content