Користење на алатката за пристапност

Зголемување/намалување на текст

Со кликање на копчето за зголемување или намалување на текст, фонтот на веб страницата се зголемува т.е. се намалува

  • Accessibility зголемување/намалување на текст

Сиви тонови

Со кликање на сиви тонови, страницата целосно ја претворате во сива боја

  • Accessibility сиви тонови

Голем контраст

Со кликање на копчето голем контраст, боите на веб страницата се менуват во бои кои меѓусебе се силно контрастни

  • Accessibility голем контраст

Негативен контраст

Со кликање на негативен контраст, целата веб страна ги менува боите во негативен контраст

  • Accessibility негативен контраст

Светла позадина

Со кликање на копчето светла позадина, позадинските бои се претвораат во бела боја

  • Accessibility светла позадина

Подвлечени линкови

Со кликање на копчето подвлечени линкови, цел текст кој има линк на него се подвлекува како подобро би се забележувал

  • Accessibility подвлечени линкови

Лесно читлив фонт

Со кликање на лесно читлив фонт, се ресетира фонтот кој што е ставен на веб страницата и се претвора во фонт кој е визуелно лесен за читање

  • Accessibility лесно читлив фонт
Skip to content