Превенција од корупција

  Овластени лица за прием на пријави од укажувачи::
  • Ангелчо Ристов, раководител на Одделение за правни работи (правна служба)Контакт телефон: 075 488 086
    Емаил адреса: [email protected]
  • Нермина Ѓурѓевиќ, раководител на Одделение за евиденција на избирачкото право и ажурирање на избирачкиот список
    Контакт телефон: 078 451 847
    Емаил адреса: [email protected].
    Адреса: ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54
Skip to content