Годишен план за проценка на ризици од корупција

  • скенирана верзија од документот  Годишен план за проценка на ризици од корупција во Државна изборна комисија за 2023 година
Skip to content