Борис Кондарко

Борис Кондарко

Член

Датум на раѓање: 20.08.1973, Скопје

Националност: Македонец

Е-пошта: [email protected]

Образование

1997 година

Дипломиран правник

Правен факултет ”Јустинијан I “-Скопје

1999 година

Уверение за положен правосуден испит

Министерство за правда – Скопје

Работно искуство

1997 – 1999 година

Адвокатски приправник

1998 – 2000 година

Заменик член и член на ДИК

2000 – 2002 година

Адвокат

2002 – 2006 година

Пратеник во Собрание на Р. Македонија

2006 – 2008 година

Пратеник во Собрание на Р. Македонија

2009 – 2011 година

Адвокат

2011 – 2013 година

Претседател на ДИК

2014 – 2018 година

Адвокат

25 јули 2018 година

Член на Државна Изборна Комисија

Познавање на јазици

Мајчин јазик

Македонски

Skip to content