Александар Даштевски

Претседател на ДИК

Датум на раѓање: 16.12.1962 година

Брачен статус: Оженет, татко на две деца

Националност: Македонец

Е-пошта: [email protected]

Образование

2010 Ноември – 2013 Октомври

Доктор на политички науки

Универзитет Евро Балкан – Скопје

2008 Октомври – 2010 Мај

Магистар по меѓународни односи и дипломатија

Универзитет Американ Колеџ – Скопје, МА Меѓународни односи и дипломатија

20 Декември 1988

Дипломиран правник

Универзитет Кирил и Методиј – Скопје, Правен факултет Јустинијан I

Работно искуство

01.02.2016 – до денес

Вонреден професор на УТМС и Претседател на Сенатот

08.01.2016 – 28.10.2020

Претседател на Комисија за заштита и спречување од дискриминација

01.11.2015 – 30.06.2016

Професор на Универзитет на Југоисточна Европа во Тетово

Предмети: Меѓународно приватно право, Меѓународно стопанско право

17.08.2015 – 19.08.2015

Модератор на Летна школа Религија, етницитети и национализам, организирана од Фондација Конрад Аденауер

23.09.2014

Предавач на Летна школа за Религија, етницитет и национализам, организирана од КАС во Охрид

16.03.2014 – 16. 05.2014

Предавач на УАЦС

Предмети: Меѓународни човекови права, Меѓународно право, Глобализација, Безбедност и светски мир

30.12.2013

Избран во звање Доцент на Универзитетот Евро Балкан- Скопје

01.10.2012– 01.12.2015

Генерален директор на Универзитетот Евро- Балкан Скопје

Од 2010 е избран за соработник – истражувач на Универзитетот во областа на политички науки

01.01.2010- 01.09.2012

Генерален директор во приватно трговско друштво Витрувио 2011 ДОО Скопје

18.04.2006- 02.01.2009

Едукатор на УНДП во програмата Еден гласач – еден глас

18.04.2006- 09.01.2009

Член на Државна изборна комисија на Република Македонија

16.03.2004- 16.03.2006

Генерален Директор на Акционерско друштво АД Трготекстил- Скопје

16.02.2000 – 08.09.2003

Помошник директор во Царинска управа на Република Македонија

02.03.1999 – 16.02.2000

Советник во Царинска управа на Република Македонија

12.11.1998 – 02.03 1999

Републички советник во Владата на Република Македонија

1989 – 1998

Адвокат во сопствена адвокатска канцеларија

Познавање на јазици

Мајчин јазик

Македонски

Друг јазик

Англиски, Француски

Skip to content