Внатрешна органзација на стручна служба на ДИК

Органограм ДИК 2019 - со 4 државни советници
Skip to content