Оливер Ристовски

Оливер Ристовски

Член

Датум на раѓање: 15.06.1964 Скопје

Националност: Македонец

Е-пошта: [email protected]

Образование

1988 година

Дипломиран правник

Правен факултет Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје

1990 година

Положен правосуден испит

Министерство за правда на СФРЈ (во Белград)

1998 година

Положен нотарски испит

Министерство за правда на РМ

Работно искуство

1990 – 2017 година

Адвокат, канцеларија Адвокат Оливер Ристовски

2017 – 2020 година

Заменик министер за правда на РСМ, Министерство за правда на Р.С. Македонија

2021 година

Член на Државна Изборна Комисија

Познавање на јазици

Мајчин јазик

Македонски

Друг јазик

Англиски, Српски и Хрватски јазик

Skip to content