НОВОСТИ

,

Дополнување на заклучок за известување за конечност на резултати од гласањето за Избор на градоначалник на општина Дебар, по одржан втор изборен круг на ден 14.11.2021 година

Дополнување на заклучок за известување за конечност на резултати од гласањето за Избор на градоначалник на општина Дебар, по…
, ,

Известување од четириесет и првата седница на Државната изборна комисија, одржана на 18 ноември 2021 година

На седницата на Државната изборна комисија се одлучуваше по поднесени приговори од подносител на листа на кандидати во постапката…
,

Објава на првични резултати од спроведените избори за градоначалник на Општина Дебар, од спроведен втор изборен круг, врз основа на податоците од записниците од ОИК

Објава на првични резултати од спроведените избори за градоначалник на Општина Дебар, од спроведен втор изборен круг, врз основа…
,

Објава на првичните резултати од гласањето во вториот круг за избор на градоначалник на општина Дебар

Објава на првичните резултати од гласањето во вториот круг за избор на градоначалник на општина Дебар, добиени по електронски…
, ,

Известување од четириесеттата седница на Државната изборна комисија, одржана на 9 ноември 2021 година

На седницата беше донесена Дополната на заклучокот за известување за конечност на резултати од гласањето за избор на градоначалници…
,

Известување

Државната изборна комисија информира дека согласно член 2 точка 21 од Изборниот законик, изборниот процес за избор на членови на совет…
, ,

Известување од Триесет и деветтата седница на Државната изборна комисија, одржана на 5 ноември 2021 година

По известувањето од Собранието на Република Северна Македонија дека е констатирано престанување на мандатот на пратениците кои се…
, ,

Известување од триесет и осмата седница на Државната изборна комисија, одржана на 4 ноември 2021 година

На седницата на Државната изборна комисија беше донесена Дополната на заклучокот за известување за конечност на резултати од гласањето…
, ,

Известување од триесет и седмата седница на Државната изборна комисија, одржана на 3 ноември 2021 година

На седницата беше донесен Заклучокот за известување за конечност на резултати од гласањето за Избор на градоначалници на општините…
Skip to content