НОВОСТИ

,

Обука: Спроведување на политиката на интегритет во ДИК

Во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје, отпочна обука за спроведување на политиката на интегритет во Државната изборна комисија,…
,

Работилница: Граѓанските организации и имплементација на препораките на ОДИХР

Како дел од проектот „Поддршка на изборните реформи во Западен Балкан“, Канцеларијата за демократски инсистуции и човекови права…
,

Глобален ден на изборите

На 2 февруари Државната изборна комисија го одбележа Глобалниот ден на изборите. Како резултат на заложбата која произлегла од…

ОГЛАС БРОЈ – 2/2023

за вработување на 1 (еден) извршител на определено време во траење до 31 декември 2023 година во Државната изборна комисија за следните…

ОГЛАС БРОЈ – 1/2023

за вработување на 4 (четири) извршители на определено време во траење до 31 декември 2023 година во Државната изборна комисија за следните…
,

Обука за обучувачи

Од 23 до 25 ноември во Скопје се одржа обука за обучувачи од младински организации и организации на лица со попреченост. Учесниците…
,

Работилница за изготвување на електронски регистар на акти

Од 24 до 25 ноември во Маврово се одржа работилница за изготвување на електронски регистар на законски и подзаконски акти. Електронскиот…
,

Средба со регионалната директорка на ИФЕС

На 22 ноември претседателот на Државната изборна комисија, Александар Даштевски, оствари средба со регионалната директорка за Европа…
,

Сертифицирање на ДИК согласно ISO 9001:2015

На 17 ноември од страна на акредитирано сертификациско тело на Државната изборна комисија свечено и беше врачен сертификат за примена…
,

Портал за избори

Како континуиет на соработката,  и надоврзување на веќе финализираните проекти – Нова интернет страница и Платформа за учење,…
,

Обука за заштита на личните податоци

Во рамките на соработката со Меѓународната фондација за изборни системи – ИФЕС, а во насока на континуирано градење на капацитетите…
,

Семинар на ОДИХР:
Набљудување на изборите и учество на жените на избори

На 25 октомври, во организација на ОБСЕ – Канцеларија за демократски институции и човекови права (ОДИХР), во Виена се одржа семинар кој…
Skip to content