НОВОСТИ

Заклучок за важење и применување на Правилникот за критериумите за определување на надоместок за спроведување иа Локалните избори 2021

Заклучок за важење и применување на Правилникот за критериумите за определување на надоместок на членовите на изборните органи…

Заклучок за известување за конечност на резултати од гласањето за избор на Градоначалник на Центар Жупа на 17 април 2022 година

Заклучок за известување за конечност на резултати од гласањето за избор на Градоначалник на Центар Жупа на 17 април 2022 годин…
,

Истражување на јавното мислење за Локалните избори 2021 година и работата на ДИК

Институтот за Политички Истражувања - Скопје (ИПИС) во периодот помеѓу 2 и 9 март 2022 спроведе телефонска анкета на национално ниво…
,

Соопштение

Државната изборна комисија, по спроведените Избори за градоначалник на Општина Центар Жупа на ден 17.04.2022 година ги објавува првичните…
,

Посета на Кетрин Елена, виш глобален правен советник во ИФЕС

Во организација на Меѓународната фондација за изборни системи (ИФЕС), на 12 април 2022 година Државната изборна комисија оствари средба…
,

Соопштение за Конференција

На 5 и 6 април оваа година, претставници на Државната изборна комисија учествуваа на дводневна Конференција за интегритет на изборите…
,

Соопштение

Делегација од Државната изборна комисија (ДИК), предводена од претседателот Александар Даштевски, составена од членовите Борис Кондарко,…

Програма за задолжителна едукација на општинската изборна комисија и избирачките одбори во општина Центар Жупа – Избори за Градоначалник 2022

Програма за задолжителна едукација на општинската изборна комисија и избирачките одбори во општина Центар Жупа – Избори за…

Записник за влечење ждрепка на редослед на листите на кандидати кои ќе учествуваат на Изборите за градоначалник на Општина Центар Жупа, 2022 година

Записник за влечење ждрепка на редослед на листите на кандидати кои ќе учествуваат на Изборите за градоначалник на Општина…

Заклучок за запирање на постапката за избор на градоначалник на Општина Маврово и Ростуше

Заклучок за запирање на постапката за избор на градоначалник на Општина Маврово и Ростуше
,

Соопштение за одржување на ждрепка за утврдување на единствена листа на кандидати

Државната изборна комисија ги известува овластените претставници на политичките партии кои ќе учествуваат на Изборите за градоначалник…
,

Соопштение за рекламни паноа и билборди

Согласно член 78-а став 5 и 6 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“, број 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12,…
Skip to content