НОВОСТИ

Упатство на ОИК и Изборната комисија на Град Скопје за обезбедување, чување, ракување и дистрибуција на изборниот материјал

Упатство на ОИК и Изборната комисија на Град Скопје за обезбедување, чување, ракување и дистрибуција на изборниот мат…
, , ,

Известување од двaесет и петтата седница на Државната изборна комисија, одржана на 22 септември 2021 година

На седницата на Државната изборна комисија беа донесени следните акти: Со новите законски измени за оние радиодифузери и печатени…
,

Регистар на радиодифузери, печатени медиуми и електронски медиуми (интернет портали)

Регистар на радиодифузери, печатени медиуми и електронски медиуми (интернет портали) - 22.09.2021

Упатство за пријавување и гласање на лицата кои се во домашен карантин заради позитивен тест на ковид-19

Упатство за пријавување и гласање на лицата кои се во домашен карантин заради позитивен тест на ковид-19 и лицата на кои…

Правилник за избор и формирање на посебните избирачки одбори

Правилник за избор и формирање на посебните избирачки одбори - Локални избори 2021
,

Известување од двaесет и четвртата седница на Државната изборна комисија, одржана на 21 септември 2021 година

На седницата на Државната изборна комисија беа донесени следните акти: Согласно веќе донесената Анализа на ризик во Државната изборна…
,

Известување од ДИК до 17 ТВ за доставување на корегиран ценовник

Известување од ДИК до 17 ТВ за доставување на корегиран ценовник
,

Известување од ДИК до 9 радија за доставување на корегиран ценовник

Известување од ДИК до 9 радија за доставување на корегиран ценовник

Записник за влечење ждрепка на редослед на листите на кандидати кои ќе учествуваат на Локалните избори 2021 годинa

Записник за влечење ждрепка на редослед на листите на кандидати кои ќе учествуваат на Локалните избори 2021 годинa

Записници од извршена ждрепка за доделување на локации на рекламни паноа и билборди

Записници од извршена ждрепка за доделување на локации на рекламни паноа и билборди за политичко рекламирање за Локални избори…
,

Соопштение за одржување на ждрепка за утврдување на единствена листа на кандидати

Државната изборна комисија ги известува овластените претставници на политичките партии, коалициите и групите избирачи кои ќе учествуваат…
,

Известување за одржување на ждрепка за распределба на локации за рекламни паноа и билборди

Согласно член 78-а став 5 и 6 од Изборниот законик, Државната изборна комисија на ден 21.09.2021 година на јавна седница во 15.00 часот ќе ја спроведе…
Skip to content