НОВОСТИ

,

Известување за неприфаќање на барањата за изземање од должноста во ОИК – 05.10.2021

Известување за неприфаќање на барањата за изземање од должноста во ОИК - 05.10.2021
,

Известување за неприфаќање на барањата за изземање од должноста во ОИК – 30.09.2021

Известување за неприфаќање на барањата за изземање од должноста во ОИК - 30.09.2021

Прирачник за начинот на користење на уредот за биометриска идентификација на гласачите 2021

Прирачник за начинот на користење на уредот за биометриска идентификација на гласачите 2021 Manual on how to use the voter biometric identification…
,

Известување за пријавување на лица кои се позитивни на КОВИД-19, лица кои се во самоизолација, болни и немоќни лица

Избирачите кои се во домашен карантин заради позитивен тест на КОВИД-19 и избирачите на кои им е одредена мерка самоизолација со решение…

Џебен прирачник за членови на општински изборни комисии 2021

Џебен прирачник за членови на општински изборни комисии 2021

Џебен водич за овластени претставници на листи на кандидати

Џебен водич за овластени претставници на листи на кандидати

Прирачник за набљудување на изборите 2021

Прирачник за набљудување на изборите 2021

Упатство за начинот и постапката за решавање на приговори во надлежност на ОИК

Упатство за начинот и постапката за решавање на приговори во надлежност на Општинските изборни комисии
,

Јавен повик за ангажирање на лица за техничка поддршка на ИО

Јавен повик за ангажирање на лица за техничка поддршка на избирачките одбори при ракување со опремата за биометриска идентификација…
, ,

Известување од двaесет и осмата седница на Државната изборна комисија, одржана на 30 септември 2021 година

На седницата на Државната изборна комисија беа разгледани Приговорите за предвремено започната изборна кампања, поднесени од анонимен…

Упатство за начин на гласање на избирачки места со помалку од 10 избирачи

Упатство за начин на гласање на избирачки места со помалку од 10 избирачи
Skip to content