НОВОСТИ

,

Задолжителни препораки за здравствена заштита во текот на изборниот процес – Локални избори 2021

Задолжителни препораки за здравствена заштита во текот на изборниот процес – Локални избори 2021
,

Информација за лицата со оштетен слух и говор

И оваа година на денот на изборите активен ќе биде телефонски број 076 488 360 на кој лицата со оштетен служ и говор преку видео повик ќе…
, ,

Известување од триесеттата седница на Државната изборна комисија, одржана на 12 октомври 2021 година

На седницата на Државната изборна комисија беа прифатени барањата за добивање овластување за набљудувачи  за Локалните избори 2021…
, ,

Известување од двaесет и деветтата седница на Државната изборна комисија, одржана на 8 октомври 2021 година

Со цел да обезбеди независно, непристрасно и правично разгледување и одлучување по приговорите Државната изборна комисија го донесе…

Прирачник за обезбедување, чување, ракување и дистрибуција на изборниот материјал

Прирачник за обезбедување, чување, ракување и дистрибуција на изборниот материјал – Локални избори 2021

Упатство за начинот и постапката за решавање на приговори во надлежност на ДИК

Упатство за начинот и постапката за решавање на приговори кои се во надлежност на Државната изборна комисија

Упатство за начинот и постапката на чување, обработка и бришење на податоците за отпечатоци од прсти од ИС

Упатство за начинот и постапката на чување, обработка и бришење на податоците за отпечатоци од прсти од избирачкиот спис…

Џебен прирачник за членови на избирачките одбори 2021

Џебен прирачник за членови на избирачките одбори 2021 Pocket manual for members of electoral boards 2021

Прирачник за едукација на членовите на избирачките одбори – Локални избори 2021

Прирачник за едукација на членовите на избирачките одбори – Локални избори 2021

Прирачник за едукација на членовите на ОИК и изборната комисија на град Скопје – Локални избори 2021

Прирачник за едукација на членовите на општинските изборни комисии и изборната комисија на град Скопје – Локални избори 2021…
Skip to content