RISI

,

Konferenca ndërkombëtare “Roli i qendrave të trajnimit zgjedhor”

Organizuar nga Këshilli i Evropës - Departamenti për Zgjedhje dhe Pjesëmarrje demokracisë , në fund të nëntorit u mbajt një ndërkombëtar në Strasburg konferencë me temë "Roli i qendrave të trajnimit zgjedhor " në përmirësimin…
,

Vëzhgimi i zgjedhjeve të përgjithshme në Holandë

Një delegacion i Komisionit Shtetëror Zgjedhor dhe Fondacionit Ndërkombëtar për Sistemet Zgjedhore (IFES) vëzhguan zgjedhjet e përgjithshme në Holandë. Zgjedhjet e përgjithshme të parakohshme u mbajtën më 22 nëntor 2023 për…
,

Kuvendi i përgjithshëm dhe konferenca plenare e WEM-International

Asambleja e Përgjithshme dhe Konferenca Plenare e Shoqatës Ndërkombëtare të Grave për Administrimin Zgjedhor (WEM-International) u mbajt në Pragë, Republika Çeke, më 8-9 nëntor 2023. Mbledhja statutore, e organizuar nga IFES Ukraine…
,

Takimi vjetor i rrjetit të drejtësisë zgjedhore

Komisioni Shtetëror Zgjedhor mori pjesë në takimin vjetor të Rrjetit të Drejtësisë Zgjedhore, i cili u mbajt në Paris në 17 tetorit. Në takim u diskutua për sfidat me të cilat përballen autoritetet zgjedhore dhe gjykatat…
,

Trajnimet mbi aspektet gjinore të procesit zgjedhor

Gjatë muajve shtator dhe tetor 2023, Komisioni Shtetëror Zgjedhor organizoi dhe realizoi trajnime për përmirësimin e ndjeshmërisë gjinore të trajnerëve të certifikuar nga KSHZ, me titull "Aspektet gjinore të procesit zgjedhor". Në…
,

Të punësuarit e KSHZ-së morën pjesë në trajnimin për higjienën kibernetike

Shërbimi profesional i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve mori pjesë në trajnimin njëditor  “Informimi për higjienën kibernetike” i cili u mbajt në datat 24, 25 dhe 26 tetor të vitit 2023 të organizuar nga Fondacioni Ndërkombëtar…
,

Në Vjenë, Kryetari Dashtevski prezantoi sfidat dhe sukseset e reformave zgjedhore në Maqedoninë e Veriut

Kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, Aleksandar Dashtevski sot mori pjesë në seminarin “Vëzhgimi i zgjedhjeve dhe vlerësimi i administratës zgjedhore” që u mbajt në Vjenë të Austrisë, organizuar nga ODIHR. Në fjalimin…
,

Ot kodi i sjelljes i promovuar në hapësirën online

Më datë 12 tetor 2023, organizuar nga Agjencia Audio dhe Audiovizive shërbimet e medias , me mbështetjen e Zyrës për Institucionet Demokratike dhe të Drejtat e Njeriut (ODIHR ), promovuan Kodin e Sjelljes në hapësirën online gjatë…
,

Dashtevski foli për reformat zgjedhore në konferencën rajonale në Sarajevë

Javën e kaluar, anëtarët e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve morën pjesë në konferencën rajonale “Forcimi i efikasitetit të administratës zgjedhore në Ballkanin Perëndimor” që u mbajt në Sarajevë të Bosnje-Hercegovinë,…
,

Njoftim

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve sot më 4 shtator 2023 ka lidhur memorandum për bashkëpunim me Asociacionin për përfshirje sociale evropiane ESI NELIS nga Shkupi. Qëllimi i këtij Memorandumi të Bashkëpunimit është rritja e mbështetjes…
,

Nënshkruhet memorandum mirëkuptimi midis Komisionit shtetëror zgjedhor dhe OSBE-së

Në hapësirat e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve sot është nënshkruar Memorandumi i Mirëkuptimit ndërmjet Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe Misionit të OSBE-së në Shkup, për realizimin e aktiviteteve të përbashkëta në…
,

Njoftim

Më datë 10.07.2023 përfaqësues nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve morën pjesë aktive në takimin onlajn i cili shërbeu si sesion hyrës në Programin e Certifikimit Ndërkombëtar për Menaxhim e Riskut të Korrupsionit -PCNMRK (International…
Skip to content