RISI

Лого ДИК новости

SHPALLJE PUBLIKE NUMËR – 361/2022

për punësimin e 1 nëpunës shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në Komisionin Shtetëror Zgjedhor për vendet e punës në vijim UPR0101V02000 Bashkëpunëtor i ri për zgjedhje, Njësia rajonale Koçan, Sektori…
Лого ДИК новости

SHPALLJE PUBLIKE NUMËR – 346/2022

për punësimin e 1 nëpunës shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në Komisionin Shtetëror Zgjedhor për vendet e punës në vijim UPR0101V03000 Bashkëpunëtor për zgjedhje, Njësia rajonale Strumicë, Sektori për listë zgjedhore,…
Лого ДИК новости

SHPALLJE PUBLIKE NUMËR – 345/2022

për punësimin e 1 nëpunës shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në Komisionin Shtetëror Zgjedhor për vendet e punës në vijim UPR0101G01000 Referent i ri për zgjedhje, Njësia rajonale Strumicë, Sektori për listë zgjedhore, evidencë…
Лого ДИК новости

SHPALLJE PUBLIKE NUMËR – 344/2022

për punësimin e 1 nëpunës shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në Komisionin Shtetëror Zgjedhor për vendet e punës në vijim UPR0101G01000 Referent i ri për zgjedhje, Njësia rajonale Strumicë, Sektori për listë zgjedhore, evidencë…
Лого ДИК новости

SHPALLJE PUBLIKE NUMËR – 343/2022

për punësimin e 1 nëpunës shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në Komisionin Shtetëror Zgjedhor për vendet e punës në vijim UPR0101G03000 Referent për zgjedhje, Njësia rajonale Manastir, Sektori për listë zgjedhore, evidencë të…
Лого ДИК новости

SHPALLJE PUBLIKE NUMËR – 332/2022

për punësimin e 1 nëpunës shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në Komisionin Shtetëror Zgjedhor për vendet e punës në vijim 1. UPR0101V02000 Bashkëpunëtor i lartë për zgjedhje, Njësina rajonale Prilep, Sektori për listë zgjedhore,…
Лого ДИК новости

Konkluzion për njoftim për rezultatet përfundimtare nga votimi për Zgjedhje të anëtarëve të Këshillit të Komunës së Tetovës për pjesën e mbetur të periudhës zgjedhore, të cilët u mbajtën më datë 20gusht të vitit 2022

Konkluzion për njoftim për rezultatet përfundimtare nga votimi për Zgjedhje të anëtarëve të Këshillit të Komunës së Tetovës për pjesën e mbetur të periudhës zgjedhore, të cilët u mbajtën më datë 20gusht të vitit…
Лого ДИК новости

Konkluzion për njoftim për rezultatet përfundimtare nga votimi për Zgjedhje të kryetarit të komunës së Mavrovës dhe Rostushës dhe kryetar të Komunës së Qendër Zhupës, të cilët u mbajtën më datë 20gusht të vitit 2022

Konkluzion për njoftim për rezultatet përfundimtare nga votimi për Zgjedhje të kryetarit të komunës së Mavrovës dhe Rostushës dhe kryetar të Komunës së Qendër Zhupës, të cilët u mbajtën më datë 20gusht të vitit…
Лого ДИК новости

Konkluzion për vlefshmërinë dhe zbatimin e Rregullores për kriteret e përcaktimit të kompensimit të anëtarëve të organeve zgjedhore dhe administratës zgjedhore për zbatimin e Zgjedhjeve lokale 2021, numër 08-3173/1 të datës 26.10.2021 dhe ndryshimin dhe plotësimin e saj me numër 08-3173/2 të datës 30.11.2021

Konkluzion për vlefshmërinë dhe zbatimin e Rregullores për kriteret e përcaktimit të kompensimit të anëtarëve të organeve zgjedhore dhe administratës zgjedhore për zbatimin e Zgjedhjeve lokale 2021, numër 08-3173/1 të…
Лого ДИК новости

Udhëzim për mënyrën e votimit në vendvotimet me më pak se 10 votues

Udhëzim për mënyrën e votimit në vendvotimet me më pak se 10 votues
Лого ДИК новости
,

Njoftim për paraqitje të personave të cilët janë pozitiv me KOVID-19, të personave të cilët janë në vetë-izolim, të personave të sëmurë dhe të pamundur

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve i njofton votusit të cilët nuk janë në gjendje të votojë në vendvotim (person i sëmurë ose i pamundur në pajtim me Udhëzimin për paraqitje dhe votim të personave të pamundur ose të sëmurë të…
Skip to content