RISI

Лого ДИК новости

Konkluzion për njoftim të rezultateve përfundimtare nga votimi për zgjedhje të kryetarit të komunës së Qendër Zhupës të mbajtur më 17 prill 2022

Konkluzion për njoftim të rezultateve përfundimtare nga votimi për zgjedhje të kryetarit të komunës së Qendër Zhupës të mbajtur më 17 prill 2022
,

Vizita e Ketrin Elena, këshilltare e lartë juridike globale në IFES

Në organizimin e Fondacionit Ndërkombëtar për Sistemet Zgjedhore (IFES), më 12 prill 2022, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve u takua me Ketrin Elena, këshilltare e lartë juridike globale në IFES dhe drejtoreshë e Qendrës për Kundërkorrupsion…
,

Njoftim për Konferencën

Më 5 dhe 6 prill të këtij viti, përfaqësues të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve morën pjesë në Konferencën dyditore për integritetin e zgjedhjeve në mjedisin e ri informativ. Ngjarja u organizua nga Fondacioni Ndërkombëtar…
,

Njoftim

Delegacion i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve (KSHZ), i kryesuar nga kryetari Aleksandar Dashtevski, i përbërë nga anëtarët Boris Kondarko, Boban Stojanoski dhe Oliver Ristovski, me ftesë të Komisionit Republikan të Zgjedhjeve…
Лого ДИК новости

Program për edukim të detyrueshëm të komisioneve komunale të zgjedhjeve dhe këshillave zgjedhorë në Komunën e Qendër Zhupës – Zgjedhjet për kryetar komune 2022

Program për edukim të detyrueshëm të komisioneve komunale të zgjedhjeve dhe këshillave zgjedhorë në Komunën e Qendër Zhupës - Zgjedhjet për kryetar komune 2022
Лого ДИК новости

Konkluzion për ndërprerje të procedurës për zgjedhje të kryetarit të Komunës së Mavrovës dhe Rostushës

Konkluzion për ndërprerje të procedurës për zgjedhje të kryetarit të Komunës së Mavrovës dhe Rostushës
Лого ДИК новости
,

Njoftim për tërheqje të shortit për përcaktim të listave të vetme të kandidatëve

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve i njofton përfaqësuesit e autorizuar të partive politike, të koalicioneve dhe të grupeve të zgjedhësve që do të marrin pjesë në Zgjedhjet për kryetar të komunës së Qendër Zhupës që…
Лого ДИК новости
,

Njoftim për pano reklamuese dhe bilborde

Në bazë të nenit 78-a paragrafi 5 dhe 6 të Kodit Zgjedhor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11. , 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16,…
,

Njoftim për punëtorinë e mbajtur për bashkëpunim ndërаgjencial për sigurinë kibernetike në Maqedoninë e Veriut

Si pjesë e programit të USAID-it për mbështetjen e Zgjedhjeve në vend, nga Fondacioni Ndërkombëtar për Sisteme Zgjedhore (IFES) u mbajt punëtori për bashkëpunim ndëragjencial për sigurinë kibernetike në Maqedoninë e Veriut. Punëtoria…
Лого ДИК новости

Përshkrimi i vendvotimeve – Zgjedhjet lokale 17.04.2022

Përshkrimi i vendvotimeve - Zgjedhjet lokale 17.04.2022
Potpishuvanje na interoperabilnost
,

Njoftim nga takimi i zhvilluar për ndërlidhjen dhe shkëmbimin e të dhënave ndërmjet institucioneve gjyqësore, organeve dhe institucioneve shtetërore përmes Platformës kombëtare për ndërveprueshmëri

Më 10 mars 2022, përfaqësues të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve në hapësirat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut realizuan takim me ministrin e Drejtësisë Nikolla Tupançeski, në të cilin u nënshkrua marrëveshja…
Лого ДИК новости

Njoftim për mospranim të kërkesës për përjashtim nga detyra në KKZ – 11.03.2022

Njoftim për mospranim të kërkesës për përjashtim nga detyra në KKZ - 11.03.2022
Skip to content