RISI

Лого ДИК новости
, ,

Njoftim nga seanca e tridhjetë e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, mbajtur më 12 tetor 2021

Në seancën e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, u pranuan kërkesat për marrjen e autorizimit për vëzhgues për Zgjedhjet Lokale 2021 të parashtruara nga Alxhezira Ballkan - korrespondenca Shkup, Civil,  Parandalimi qytetarë…
Лого ДИК новости
, ,

Njoftim nga seanca e njëzetenëntë e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, mbajtur më 8 tetor 2021

Me qëllim që të sigurohet shqyrtim dhe marrje e vendimeve të pavarura, të paanshme dhe të drejta për kundërshtimet, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve miratoi Udhëzim për mënyrën dhe procedurën e zgjidhjes së kundërshtimeve që…
Лого ДИК новости

Doracak për sigurimin, ruajtjen, menaxhimin dhe shpërndarjen e materialit zgjedhor

Doracak për sigurimin, ruajtjen, menaxhimin dhe shpërndarjen e materialit zgjedhor - Zgjedhjet lokale 2021
Лого ДИК новости

Udhëzim për mënyrën dhe procedurën e zgjidhjes së kundërshtimeve në kompetencë të KSHZ-së

Udhëzim për mënyrën dhe procedurën e zgjidhjes së kundërshtimeve në kompetencë të Komisionit shtetëror të zgjedhjeve
Лого ДИК новости

Udhëzues për mënyrën dhe procedurën për ruajtjen, përpunimin dhe fshirjen e të dhënave të gjurmëve të gishtave nga lista zgjedhore

Udhëzues për mënyrën dhe procedurën për ruajtjen, përpunimin dhe fshirjen e të dhënave të gjurmëve të gishtave nga lista zgjedhore
Лого ДИК новости

Doracak xhepi për anëtarët e këshillave zgjedhore 2021

Doracak xhepi për anëtarët e këshillave zgjedhore 2021 Pocket manual for members of electoral boards 2021
Лого ДИК новости

Doracak për edukimin e anëtarëve të këshillave zgjedhorë – Zgjedhjet lokale 2021

Doracak për edukimin e anëtarëve të këshillave zgjedhorë - Zgjedhjet lokale 2021
Лого ДИК новости

Doracak për edukimin e anëtarëve të KKZ-ve dhe komisionit zgjedhor të Qytetit të Shkupit – Zgjedhjet lokale 2021

Doracak për edukimin e anëtarëve të komisioneve komunale zgjedhore dhe komisionit zgjedhor të Qytetit të Shkupit - Zgjedhjet lokale 2021
Skip to content