RISI

Лого ДИК новости
, ,

Njoftim Nga seanca e nëntëdhjetë e shtatë e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, e mbajtur më 18 prill 2024

Në seancë, KSHZ-ja miratoi Vendimin për organizimin e transportit të materialit të votimit të besueshëm dhe jo të besueshëm për zgjedhje dhe anëtarë të KZ-së nga KKZ në VV dhe anasjelltas, me të cilin obligohet KKZ-ja përmes…
,

Partitë politike dhe koalicionet nënshkruan Kodin për Zgjedhje Korrekte dhe Demokratike për zgjedhjet e ardhshme parlamentare

Sot, në organizim të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, gjithsej dhjetë përfaqësues të parashtruesve të listave të kandidatëve për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, të cilët do të marrin pjesë…
Лого ДИК новости
, ,

Njoftim nga seanca e nëntëdhjetë e gjashtë e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, e mbajtur më 12 prill 2024

Në seancë, KSHZ-ja bëri tërheqjen e shortit për shpërndarjen e lokacioneve të paneleve reklamuese dhe bilbordeve në bazë të nenit 78-a të Kodit Zgjedhor për zgjedhjet për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së…
Лого ДИК новости
, ,

Njoftim nga seanca e nëntëdhjetë e pestë e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, e mbajtur më 11 prill 2024

Në seancë, KSHZ-ja nëp afatin e përcaktuar me ligj, i përcaktoi listat e kandidatëve për Zgjedhjet për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut të vitit 2024 Duke pasur parasysh se parashtruesit e përcaktuar…
Лого ДИК новости
Лого ДИК новости
,

Njoftim për billborde dhe pano reklamuese  për Zgjedhjet për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, 8 maj 2024

Në bazë të nenit 78-a paragrafi (5) dhe (6) të Kodit Zgjedhor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11. , 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16,…
Лого ДИК новости
, ,

Njoftim nga seanca e nëntëdhjetë e katërt e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, e mbajtur më 8 prill 2024

Në seancë, KSHZ vendosi lidhur me kërkesat për mospranim të kryerjes së detyrës kryetar, zëvendëskryetar, anëtar dhe zëvendësanëtar i komisionit komunal zgjedhor dhe lidhur me to u bë përzgjedhja e rëndomtë e kryetarëve, anëtarëve…
Лого ДИК новости
, ,

Njoftim nga seanca e nëntëdhjetë e tretë e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, e mbajtur më 5 prill 2024

Në seancë, KSHZ i miratoi ndryshimet dhe plotësimet e kalendarëve të afateve për realizimin e veprimeve zgjedhore për zbatimin e Zgjedhjeve për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut 2024 dhe Zgjedhjet për deputetë në…
,

Takim i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve me Bashkësinë e Njësive të Vetëqeverisjes Lokale

Anëtarët e Komisionit Shtetëror Zgjedhor sot mbajtën takim koordinues me përfaqësuesit e BNJVL-së të udhëhequr nga kryetari Orce Gjorgjievski, ku u bisedua për bashkëpunim dhe koordinim të ndërsjellë në realizimin e aktiviteteve…
Лого ДИК новости
, ,

Njoftim nga seanca e nëntëdhjetë e dytë e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, e mbajtur më 2 prill 2024

Në seancën e KSHZ-së, lidhur me eventin e mbajtur për nënshkrimin e Kodit për zgjedhje të drejta dhe demokratike për zgjedhjet presidenciale, ndërsa duke e pasur parasysh faktin që ky event është përmendur nga një pjesë e kandidatëve…
,

Kryetari i KSHZ-së, z. Dashtevski ishte pjesëmarrës në aktin e nënshkrimit të Deklaratës për zgjedhje të drejta, të lira e demokratike dhe kundër gjuhës së urrejtjes nga degët rinore të partive politike

Sot, kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, Prof. d-r Aleksandar Dashtevski mbajti fjalim në ngjarje të organizuar nga Instituti i Ohrit, në të cilën u nënshkrua Deklarata për zgjedhje të drejta, të lira e demokratike dhe…
,

Gjashtë kandidatë për president shteti e nënshkruan Kodin për zgjedhje të drejta dhe demokratike për Zgjedhjet për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut 2024

Sot, me organizim nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, gjashtë prej gjithsej shtatë kandidatë për President i Republikës së Maqedonisë së Veriut e nënshkruan Kodin për zgjedhje të drejta dhe demokratike në zgjedhjet presidenciale…
Skip to content