nëpunës shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në Komisionin Shtetëror Zgjedhor 

UPR0101G01000 Referent i pavarur për zgjedhje, Njësia rajonale Strumicë, Sektori për listë zgjedhore, evidentim të të drejtës juridike, përpilimin dhe azhurimin e listës zgjedhore dhe përshkrimin e vendvotimeve

 nëpunës shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në Komisionin Shtetëror Zgjedhor 

UPR0101V02000 Bashkëpunëtor i ri për zgjedhje, Njësia rajonale Koçan, Sektori për listë zgjedhore, evidencë të të drejtës së votimit, përpilimin e azhurimin e listës zgjedhore dhe përshkrimit të vendit të votimit

 nëpunës shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në Komisionin Shtetëror Zgjedhor 

UPR0101V03000 Bashkëpunëtor për zgjedhje, Njësia rajonale Strumicë, Sektori për listë zgjedhore, evidencë të të drejtës zgjedhore, përpilim dhe azhurim të listës zgjedhore dhe përshkrimin e vendeve zgjedhore

për punësimin e 1 nëpunës shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në Komisionin Shtetëror Zgjedhor për vendet e punës në vijim

UPR0101G01000 Referent i ri për zgjedhje, Njësia rajonale Strumicë, Sektori për listë zgjedhore, evidencë të të drejtës zgjedhore, përpilim dhe azhurim të listës zgjedhore dhe përshkrimin e vendeve zgjedhore

për punësimin e 1 nëpunës shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në Komisionin Shtetëror Zgjedhor për vendet e punës në vijim

UPR0101G01000 Referent i ri për zgjedhje, Njësia rajonale Strumicë, Sektori për listë zgjedhore, evidencë të të drejtës zgjedhore, përpilim dhe azhurim të listës zgjedhore dhe përshkrimin e vendeve zgjedhore(1) 

për punësimin e 1 nëpunës shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në Komisionin Shtetëror Zgjedhor për vendet e punës në vijim

UPR0101G03000 Referent për zgjedhje, Njësia rajonale Manastir, Sektori për listë zgjedhore, evidencë të të drejtës zgjedhore, përpilim dhe azhurim të listës zgjedhore dhe përshkrimin e vendeve zgjedhore

Sot, me datë 28 janar 2021, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve (KSHZ) ishte nikoqir i takimit të punës ndërmjet KSHZ-së dhe përfaqësuesve të lartë të Fondacionit Ndërkombëtar për Sisteme Zgjedhore (IFES) në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Në këtë takim të parë pune ndërmjet përbërjes aktuale të KSHZ-së dhe përfaqësuesve të IFES, të dyja palët u dakorduan që bashkëpunimi i deritanishëm frytdhënës të vazhdojë edhe më tej, në drejtim të përforcimit të kapaciteteve të administratës zgjedhore dhe përgatitjeve për zgjedhjet e ardhshme lokale.

Konkursi i përsëritur numër 1 / 2019 për punësimin e 9 (nëntë) ushtruesve me kohë të caktuar me kohëzgjatje deri më 31 dhjetor të vitit 2019 në Komisionin shtetëror të zgjedhjeve

UDHËZIM PËR DORËZIMIN E TË DHËNAVE PËR REZULTATIN E VOTIMIT NGA KËSHILLAT ZGJEDHOR TË PROCESVERBALIT NUMËR 16 DHE TË PROCESVERBALIT 21 TË KKZ NË KOMISIONI SHTETËROR TË ZGJEDHJEVE

Komisioni shtetëror zgjedhor, Ju njofton se më datë 25.03.2019 (e hënë), në ora 12:00, në selinë e Komisionit shtetëror zgjedhor do të mbahet seancë e hapur, gjatë së cilës me tërheqjen e shortit do të përcaktohet rradhitja e listës unike e kandidatëve për kryetarë të komunave Ohër, Novo Sellë dhe Dibër.

Konkluzion për konfirmimin e listës së kandidatëve të cilët do të marrin pjesë në zgjedhjet për kryetar të Republikës së Maqedonisë së Veriut 2019

Komisioni Shtetëror Zgjedhor ju njofton se më datë 22.03.2019 (e premte) në ora 11:00, në selinë e Komisionit Shtetëror Zgjedhor do të mbajë seancë publike në të cilën me short do të caktohet radhitja e listës së vetme e kandidatit për zgjedhjen e Kryetarit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Pdf 2Shpallje numër 1/2017 për punësim të 1(një) përmbaruesi në Komisionin shtetëror të zgjedhjeve me kohë të caktuar deri më 31 dhjetor 2018.pdf

 

Skip to content