Оливер Ристовски

Oliver Ristovski

Anëtar

Datëlindja: 15.06.1964 Shkup

Kombësia: Maqedonas

E-mail: [email protected]

Arsimi

1988

Jurist i diplomuar

Universiteti „Sh.Kirili dhe Metodi“ – Shkup, Fakultetin Juridik „Justiniani I“– Shkup

1990

Provimin e jurisprudencës e ka kaluar

Ministria e drejtësisë së RSFJ-së (në Beograd)

1998

Provimin e noterisë e ka kaluar

Ministria e drejtësisë së RM

Përvojë pune

1990 – 2017

Në vitin 1990, menjëherë pasi kaloi provimin e jurisprudencës themeloi zyrën avokatisë në të cilën në mnyrë aktive punon deri në vitin 2017

2017 – 2020

Zëvendës ministër i drejtësisë në RMV – Ministria e drejtësisë së RMV.

2021

Anëtar i Komisionit shtetëror të zgjedhjeve

Nјohja e gjuhëve

Gjuhë amtare

Gjuha maqedonase

Gjuhë të tjera

Njohje të shkëlqyer dhe aktivisht shërbehet në gjuhën Angleze , Serbe dhe Kroate

Skip to content