Politika e Integritet e KSHZ-së

 
Personat e autorizuar për implementimin e sistemit të integritetit në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve:

 
Skip to content