Радица Ристеска

Radica Risteska

Anëtar

Datëlindja: 31.01.1954

Statusi martesor: Emartuar, nënë e dy fëmijëve

Kombësia: Maqedonase

Е-mail: [email protected]

Arsimimi

1977

Jurist i diplomuar

Universiteti „Sh.Kirili dhe Metodi“ – Shkup, Fakultetin Juridik „Justiniani I“

Përvojë pune

1978 – 1979

Referent për mardhënie pune, Udhëheqëse në sektorin e përgjithshëm-juridik në VK Slloboda Ohrit

1985

Referent administrativo-juridik në Kuvendin e Komunës së Ohrit

<’h3′ class='av-special-heading-tag av-medium-font-size-overwrite av-medium-font-size-” av-small-font-size-overwrite av-small-font-size-” av-mini-font-size-overwrite av-mini-font-size-”' itemprop="headline" >’Provimin

1986 – 1997

1997 – 2018

E zgjedhur Gjykatëse në Gjykatën themelore Ohër, si gjykatëse në sferën penale është deri më 15.07.2018 gjegjësisht deri në realizimin e të drejtës për pension

25 korrik 2018

Anëtare në Komisionin shtetëror të zgjedhjeve

Pjesmarrje në zgjedhje

Pjesmarrje në punën e Komisionit komunal zgjedhor Ohër, sëpari si shefe e seksionit për administratë të përgjithshme gjatë zgjedhjeve për deputetë dhe gjatë zgjedhjeve lokale – Sekretar i KKZ-së Ohër

Nga rradhët e gjykatësve Kryetare e KKZ-së Ohër për një njësi zgjedhore gjatë zbatimit të zgjedhjeve Parlamentare në vitin 1998 dhe pastaj njejtë nga rradhët e gjykatësve Kryatare e KKZ- së Debarcë – Zgjedhjet lokale 2005

Njohja e gjuhëve

Gjuhë amtare

Gjuha maqedonase

Skip to content