Политика за интегритет на ДИК

 
Овластени лица за имплементирање на системот на интегритет во Државната изборна комисија:
 • Тања Милошевска – тел. 02 3244 744 и 076 237 573Mail: Тanja.М[email protected]
 • Ангела Аврамоска – тел. 076 381 701
  Mail: [email protected]
  Овластени лица за прием на пријави од укажувачи::
 • Ангелчо Ристов, раководител на Одделение за правни работи (правна служба)Контакт телефон: 075 488 086
  Емаил адреса: [email protected]
 • Нермина Ѓурѓевиќ, раководител на Одделение за евиденција на избирачкото право и ажурирање на избирачкиот список
  Контакт телефон: 078 451 847
  Емаил адреса: [email protected].
  Адреса: ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54

Skip to content