ЈАВНИ ПОВИЦИ

,

Јавен повик за ангажирање на лица за техничка поддршка на ИО

Јавен повик за ангажирање на лица за техничка поддршка на избирачките одбори при ракување со опремата за биометриска идентификација…
,

Јавен повик за проверка на податоците на Избирачкиот список за Локалните избори 17.10.2021

Јавен повик за проверка на податоците на Избирачкиот список за Локалните избори за членови на советите на општините и советот на Град…

Правилник за регулирање на постапката за собирање потписи и начинот на определување на нотарите

Правилник за регулирање на постапката за собирање потписи и начинот на определување на нотарите

Јавен повик за проверка на податоците во Избирачкиот список за Предвремените парламентарни избори 2020

Јавен повик за проверка на податоците во Избирачкиот список за Предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Северна…

Јавен повик за пријава и увид во Избирачкиот список за гласање во странство

Јавен повик за пријава и увид во Избирачкиот список за гласање во странство

Јавен повик за проверка на податоците во Избирачкиот список

 Врз основа на член 31 став 2 точка 28 д од Изборниот законик (Службен весник на Република Македонија, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11,…

Повик за јавен увид во избирачкиот список (28.10 – 11.11.2016)

Ce известуваат граѓаните на Република Македонија дека од 28 октомври до 11 ноември 2016 година ќе се врши јавен увид во Избирачкиот список…

Јавен повик за пријавување на граѓаните чии што записи во избирачкиот список се утврдени како спорни записи (28.10 – 11.11.2016)

Врз основа на член 196-6 став 10 од Изборниот законик (Службен весник на Република Македонија, бр. 40/06,136/08,148/08,155/08,163/08,44/11,51/11,54/11,142/12, 31/13, 34/13,14/14,…

Јавен повик за пријавување на граѓани кои се на привремена работа или престој во странство – Предвремени избори за пратеници 11.12.2016

Врз основа на член 31 став 2 точка 44 и член 50-а став 1, 3 и 4 од Изборниот законик (Службен весник на Република Македонија, бр. 40/06, 136/08, 148/08,…

Јавен повик за пријавување на граѓани чии што записи во Избирачкиот список по извршените вкрстени и теренски проверки се спорни записи

Врз основа на член 31 став 2 точка 44 и член 196-б од Изборниот законик (Службен весник на Република Македонија, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11,…

Јавен повик за распишување на предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија

ЈАВЕН ПОВИК за распишување на Предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија ЈАВНИ ПОЗИВ за расписивање…
Skip to content