Државната изборна комисија ја известува јавноста дека поради дефект во напојувањето со електрична енергија во моментов не функционираат службените меил адреси и други услуги поврзани со напојувањето.

Дефектот е во целата зграда каде што е седиштето на ДИК, во која се сместени и повеќе други државни институции. Истиот трае веќе неколку дена, од 7 април. ЕВН работи на негово отстранување, кое, според најавите, ќе потрае. За враќањето во функција на меил адресите и останатите услуги ќе објавиме дополнително соопштение.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Во организација на Меѓународната фондација за изборни системи ИФЕС, од 15 до 17 март во Скопје се одржа BRIDGE работилница на тема Едукација на гласачи и граѓани.BRIDGE е кратенка за „градење на ресурсите во демократијата, владеењето и изборите“, претставува глобална програма и го содржи најсеопфатниот курикулум од областа на изборите. 

Преку посебно креирана методологија, на оваа работилница учесниците стекнаа знаења и вештини за дизајнирање на програми за едукација и информирање на граѓани и гласачи.

Покрај учесниците од Државната изборна комисија, на работилницата учествуваа и претставници од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Државната комисија за спречување корупција, Народниот правобранител, политички партии и граѓански организации.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

На 14 март Државната изборна комисија учествуваше на настан организиран од Националниот демократски институт НДИ: Изборни реформи во Северна Македонија.

Настанот го отвори министерот за правда, г. Кренар Лога, а претставници од над 15 клучни институции, домашни и меѓународни организации и политички партии дискутираа за капацитетите за спроведување на препораките на ОБСЕ/ОДИХР и резултатите од евентуални изборни реформи.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

На 15 март Државната изборна комисија оствари средба со Шефот на Мисијата на ОБСЕ, амбасадорот Килијан Вал. Теми на состанокот беа функционирањето на ДИК и потребата од изборни реформи, особено имплементацијата на препораките на ОБСЕ/ОДИХР. Распределба на доволно ресурси e од витално значење за работата на ДИК. 

Шефот на Мисијата понуди засилено партнерство со ДИК и блиска соработка со цел да се постигне добро функционален изборен систем во согласност со највисоките меѓународни стандарди.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Во Ресурсниот центар за родово одговорно креирање на политики и буџетирање, Министерството за труд и социјална политика започна со спроведување циклус обуки за вработените во јавниот сектор. На 6 и 7 март се одржа основна обука за род, родова еднаквост и воведување на родова перспектива во јавните политики. 

Се обработуваа и теми за циклусите на креирање на јавни политики, стратегии за застапување на родова еднаквост во тие процеси како и родовата статистика.

На обуката учествуваат и вработени во Стручната служба на Државната изборна комисија.

Стекнатите знаења ќе ги применат во својата работа во иднина.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје, отпочна обука за спроведување на политиката на интегритет во Државната изборна комисија, наменета за вработените во ДИК.

На обуката се обработуваат повеќе теми, како: типови и форми на корупција, врската интегритет – антикорупција, елементи на интегритетот, елементи на политиката на интегритет.

Учесниците работат и на предлог активности за секој елемент на политиката на интегритет.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Како дел од проектот „Поддршка на изборните реформи во Западен Балкан“, Канцеларијата за демократски инсистуции и човекови права (ОДИХР) организираше работилница во Варшава на 21 и 22 февруари 2022 година за да отвори дискусија за клучните предизвици при имплементацијата на препораките на ОДИХР и можностите за ангажман на граѓанското општество во изборното следење. 

Учесници на работилницата беа претставници на меѓународни организации, изборни комисии од регионот, како и граѓански организации и активисти.

Членови на Државната изборна комисија учествуваа на работилницата, а на сесијата за имплементација на препораките од извештаите на ОДИХР за учество на недоволно застапените групи во изборите ги презентираа достигнувањата на Државната изборна комисија во поглед на промовирање на учеството на жените и лицата со попреченост.

Дискусијата помеѓу учесниците донесе заклучоци за тоа како да се консолидира присуството и одржливоста на граѓанските организации (ГО) во текот на изборниот циклус како едни од клучните чинители во изборните реформи и промоцијата на демократијата низ Западен Балкан.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

На 2 февруари Државната изборна комисија го одбележа Глобалниот ден на изборите.

Како резултат на заложбата која произлегла од Глобалната конференција за избори која се одржала од 15 до 17 септември 2005 година во Будимпешта, Унгарија, Глобалниот ден на изборите секоја година се одбележува во првиот четврток во февруари. На овој ден изборните комисии ширум светот организираат тркалезни маси, дебати, работилници, средби со граѓани и сл. со цел да ја истакнат посветеноста на заштита на правото на глас како едно од основните човекови слободи и права.

На настанот по повод овој значаен ден, Државната изборна комисија ги презентираше активностите кои ги реализираше во текот на 2022 година, како и дел од планираните активности за 2023 година.

ДИК официјално го промовираше и Порталот за избори, кој на сите заинтересирани ќе им овозможи полесен пристап до сите статистички податоци поврзани со спроведените изборни процеси, а кои можат да послужат за информирање, истражувања и анализи.

Овој портал уште еднаш ја нагласува заложбата на ДИК за транспарентност во работењето, отвореност, отчетност и достапност на податоците.

Порталот е достапен на следниот линк: https://ep.sec.mk/

Изработен е со поддршка на Меѓународната фондација за изборни системи ИФЕС, преку проект финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Од 23 до 25 ноември во Скопје се одржа обука за обучувачи од младински организации и организации на лица со попреченост.

Учесниците стекнаа знаења и вештини поврзани со избирачкото право, кои ќе ги пренесат понатаму преку инфо сесии со нивните членови.

Обуката се спроведе со поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Од 24 до 25 ноември во Маврово се одржа работилница за изготвување на електронски регистар на законски и подзаконски акти.

Електронскиот регистар ќе овозможи полесен пристап до целокупната изборна  регулатива која е од интерес за сите чинители во изборите.

Работилницата се реализира со поддршка на ИФЕС, преку проект финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

На 22 ноември претседателот на Државната изборна комисија, Александар Даштевски, оствари средба со регионалната директорка за Европа и Евро-Азија при Меѓународната фондација за изборни системи – ИФЕС, Анја Кумберланд, како и со директорката на канцеларијата на ИФЕС во Северна Македонија, Иоана Косма.

На средбата сите изразија задоволство од досегашната соработка помеѓу ДИК и ИФЕС како стратешки партнери, а се разговараше и за областите во кои соработката ќе продолжи и во претстојниот период.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

На 17 ноември од страна на акредитирано сертификациско тело на Државната изборна комисија свечено и беше врачен сертификат за примена на Системот на менаџмент со квалитет, согласно барањата на стандардот ISO 9001:2015.

Опсегот на квалитет на Државната изборна комисија се состои во организирање и спроведување на избори и референдум, ажурирање на избирачкот список и евиденција на избирачкото право, обука и едукација на изборни органи и граѓани, носење на подзаконски акти и одлучување по приговори.

Дел од придобивките за Државната изборна комисија од воведувањето на ISO 9001:2015 се однесуваат на зголемување на ефикасноста во работењето, поголема одговорност на вработените, подобрување на имиџот на институцијата, вреднување и документирање на работните задачи, подобро искористување на времето и ресурсите, како и континуирано подобрување.

Процесот на сертифицирање согласно барањата на стандардот ISO 9001:2015 беше поддржан од Меѓународната фондација за изборни системи – ИФЕС, преку проект финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Како континуиет на соработката,  и надоврзување на веќе финализираните проекти – Нова интернет страница и Платформа за учење, на 16.11.2022г. во ДИК се одржа заеднички работен состанок со претставници на ИФЕС, на кој се дискутираше и беше извршена презентација на развојот, целите, содржината и функционалноста на новиот проект – Портал за избори, чија реализација е помогната од Швајцарската агенција за развој и соработка.

Порталот за избори ќе биде нова ефикасна и практична алатка и платформа на ДИК која на едно место ќе ги содржи сите достапни резултати од сите видови на спроведени избори за целата територија на РСМ, одделно и детално по избирачки места, општини и изборни единици, како и податоци за листите на кандидати и политички партии учесници на изборите. Тој ќе содржи и GPS информаци за локацијата на избирачките места, нивната достапност за лица со попреченост и други статистички податоци од интерес, разделени според пол и етничка припадност.

„Со Порталот за избори ќе се овозможи зголемување на транспарентноста, подобрување и олеснување на пристапноста, како и значително зголемување и поедноставување на достапноста до податоците за учесниците на изборите и до резултатите од изборите, нивна споредба, анализа и истражувања, а сите овие податоци ќе може да ги користат сите заинтересирани граѓани, медиумите, политичките партии, невладините организации.“ – нагласи Борис Кондарко, член на ДИК.

Порталот за избори во јавноста ќе биде претставен до крајот на оваа година.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Во рамките на соработката со Меѓународната фондација за изборни системи – ИФЕС, а во насока на континуирано градење на капацитетите на изборната администрација, на 1 и 2 ноември во Тетово се одржа дводневна обука на тема „Заштита на личните податоци.“

Обуката беше наменета за вработени во Стручната служба на Државната изборна комисија, а имаше за цел да им ги доближи прописите за заштита на личните податоци и нивната практична примена при вршењето на работните задачи.

Спроведувањето на оваа активност беше поддржано од Швајцарската агенција за развој и соработка.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

На 25 октомври, во организација на ОБСЕ – Канцеларија за демократски институции и човекови права (ОДИХР), во Виена се одржа семинар кој опфати две теми: набљудување на изборите и учество на жените на избори.

Семинарот им даде можност на делегациите на ОБСЕ, експертите за избори, изборните органи, меѓународните организации, граѓанските организации и другите засегнати страни да разговараат за новите предизвици и добри практики поврзани со организацијата на изборите во согласност со заложбите на ОБСЕ, меѓународните обврски и други стандарди за демократски избори.

Поконкретно, семинарот во фокусот го имаше прашањето за родовата еднаквост во изборните процеси како долгогодишна заложба на земјите-членки на ОБСЕ.

Претседателот на Државната изборна комисија, Александар Даштевски, имаше свое обраќање во вториот дел од семинарот, во кое ги презентираше достигнувањата и натамошните планови на ДИК во унапредување на родовата еднаквост во изборите. Претседателот Даштевски особено се задржа на Родовиот акциски план на ДИК 2021-2024, реализираните активности и резултатите од истите, како и активностите кои претстојат за ДИК согласно Планот.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

На 20-21 септември 2022 година, Канцеларијата на ОБСЕ за демократски институции и човекови права (ОБСЕ, ОДИХР), во соработка со присуство на ОБСЕ во Албанија, организираше дводневна регионална конференција за подобрување на постоечките процеси за електронска идентификација на гласачите. Конференцијата беше организирана во рамките на проектот за поддршка на изборните реформи на ОДИХР, а се одржа во Тирана, Република Албанија.

Настанот обедини 66 учесници од земјите од регионот (Албанија, Босна и Херцеговина, Северна Македонија, Црна Гора и Србија, како и Косово) вклучително и претставници на релевантни институции и тела за управување со избори), членови на работните групи за реформи во изборното законодавство, активисти и граѓански организиции, локални и меѓународни експерти.

Учесници на конференцијата беа членовите на Државната изборна комисија Бобан Стојаноски, Кренар Лога и Оливер Ристовски.

Во рамките на панел-сесиите на Конференцијата тие имаа свои презентации за искуството на Државната изборна комисија со воведувањето на биометриската идентификација на гласачите.

Презентациите се фокусираа на постоечките процеси, предизвици и најдобрите практики во спроведувањето на биометриската идентификација на гласачите.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Со цел имплементација на меѓународните стандарди за избори, како и препораките на Венецијанската комисија за континуирана обука на изборната администрација и другите актери вклучени во изборниот процес, изработена е „Студија за изводливост и патоказ за формирање Центар за обуки за изборите“.

– Студијата на изводливост обично се прави кога сакате да создадете некое тело, или нова институција или да ги подобрите постоечките институции. Во процесот се вклучени Државната изборна комисија и други органи како што се претставници на општинските изборни комисии, но и претставници на политички партии, граѓанскиот сектор и медиумите, со цел да идентификуваме кои се нивните конкретни потреби, на тој начин процесот стана инклузивен и транспарентен за сите учесници во изборниот процес. Добрата вест е што многу работи веќе се воспоставени овде во Северна Македонија, така што постои систем за обука, има програма и група обучувачии, во областа на едукација на граѓаните и на гласачите. – вели тим лидерот одговорен за изработката на студијата Павел Кабаченко.

Според него Северна Македонија е подготвена да го направи следниот чекор во насока на подобрување и институционализирање наобуките, и со подготовките за истото би требало да започнат веднаш.

– Со оглед на тоа дека ние подолго време сме вклучени во овој процес можам да кажам дека ова е од исклучителна важност затоа што веќе почнуваат одредени конкретни активности. Ако успееме, тоа ќе значи историски успех, бидејќи до сега тоа не постоело, а е еден важен сегмент за подигање на нивото на демократијата во државата воопшто. – порача Александар Даштевски, претседател на Државна изборна комисија.

– Визијата на Државната изборна комисија и нејзина долгорочна стратегија е формирање на центар за обуки кој што ќе постои во склоп на структурата на Државната изборна комисија меѓутоа ќе има пофокусирани напори кон обезбедување на едукација за сите чинители во изборите, а не само за изборните органи како до сега. – потенцираше Љупка Гугучевска Филипоска раководителка на одделението за континуирани обуки во Државна изборна комисија.

Таа додаде дека уникатноста на Државната изборна комисија како институција е целната група која треба да ја едуцира. Тоа се не само гласачите, политичките партии, граѓанските организации, медиумите, туку буквално сите граѓани на оваа држава – и оние кои се во училишните клупи бидејќи за да имаме резултат на долг рок односно да се подигне свеста и знаењето за демократијата и изборите, со едукацијата мора да се почне многу порано. Центарот би работел поефикасно и со различните категории на гласачи, како гласачите со попреченост, мажите и жените како засебни категории, гласачите од руралните средини, гласачите со поинакви можности, итн.

– Се надеваме дека оваа студија, заедно со тековните разговори на оваа тема, ќе придонесат кон изнаоѓање одржливи решенија за подобрена едукација за изборите, како и дека истите ќе помогнат во зајакнувањето на работата на изборната администрација, не само при организирањето избори, туку и при обезбедувањето подобри услуги за гласачите и останатите изборни актери. Овие заложби имаат за цел да ги унапредат изборните реформи, притоа зголемувајќи ја транспарентноста, интегритетот и целокупната доверба во изборните процеси. – истакна Јоана Козма директорката на канцеларијата на ИФЕС во Скопје.

Студијата е изработена од „Поддршка на изборните реформи“ проект на Швајцарската Влада, кој го спроведува Меѓународната фондација за изборни системи (ИФЕС). Проектот цели кон поинклузивни и подемократски изборни процеси раководени од зајакната организација на изборите, кои се одблизу набљудувани од граѓаните.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Државната изборна комисија континуирано работи на подобрување на родовата еднаквост во работата на ДИК и на зголемување на учеството на жените во изборниот процес.

Имајќи предвид дека средина која заштитува од секаков вид насилство и вознемирување, е предуслов за обезбедување слободни и безбедни избори за сите учесници во процесот, на 12 октомври ДИК усвои процедура за заштита од сексуално вознемирување на работното место која го дефинира, спречува и забранува сексуалното вознемирување на работното место.

Развојот на Процедурата е дел од поддршката на Мисијата на ОБСЕ во Скопје за спроведување на Родовиот акциски план на ДИК 2021-2024 година: https://drive.google.com/file/d/16EGLPg8bJzPnu0_0piYam7Cue0pj2Yws/view

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

На 12ти Октомври 2022, во Државната изборна комисија се одржа презентација на студија за изводливост и патоказ за формирање центар за обуки за изборите.

Н.Е. Амбасадорката Вероник Улман, амбасадорка на Швајцарија во Северна Македонија ги поздрави домаќините, а воведни обраќања имаа Александар Даштевски, претседател на Државната изборна комисија, како и Јоана Косма, директорка на канцеларијата на Меѓународната фондација за изборни системи (ИФЕС) во Скопје.

Студијата за изводливост и патоказот за формирање центар за обуки за избори ја изготви тим предводен од експертот Павел Кабаченко, во рамките на соработката со Фондацијата за демократија на Вестминстер (ВФД).

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

На 23 август, повеќе од 400 ученици од основните и средните училишта низ државата, наставници по граѓанско образование и претставници од институции и организации се обединија на конференцијата „Граѓанско на дело: од училница во акција”, поддржана од Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието, во организација на Младински образовен форум и Македонски центар за граѓанско образование.

Учениците имаа можност да учествуваат во т.н. жива библиотека и одблизу да се запознаат со работата на институциите и граѓанските организации.Државната изборна комисија беше присутна со своја претставничка која на учениците им ја објасни мисијата и улогата на ДИК, важноста од учеството на граѓаните, а особено на младите, во изборите, и штанд на кој беа поделени едукативни и информативни материјали.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Skip to content