Денес, Државната изборна комисија ја одржа 109–тата седница на која Комисијата го разгледа Известувањето доставено од Претседателот на Собранието на Република Северна Македонија со кое информира дека Собранието на седницата одржана на 05.07. 2024 констатира дека на избраните пратеници Синиша Стојаноски и Бобан Николовски од Коалицијата „Твоја Македонија“ предводена од ВМРО- ДПМНЕ им престанува мандатот на пратеници согласно чл. 152 од Изборниот закон.

На седницата, Комисијата информираше дека согласно чл. 153 ст.2 од Изборниот закон, ДИК со допис ги извести наредните кандидати од листите за кандидати за пратеници во Собранието на РСМ за ИЕ 1 и ИЕ 2 од Коалицијата „Твоја Македонија“ предводена од ВМРО – ДПМНЕ, Јане Мицевски и Малиша Станковиќ кои стануваат нови пратеници во Собранието на РСМ. Согласно ова, ДИК издаде уверенија за избрани пратеници во Собранието на Република Северна Македонија.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Skip to content