Лого ДИК новости

për punësimin e nëpunësi shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve për vendin e punës në vijim

UPR0101B04000 Udhëheqës i njësisë rajonale Kërçovë, Sektori për listë zgjedhore, evidentimin e të drejtës zgjedhore, përmbledhjen dhe azhurimin e listës zgjedhore dhe përshkrimit të vendeve zgjedhore

Skip to content