Лого ДИК новости

 nëpunës shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në Komisionin Shtetëror Zgjedhor 

UPR0101G01000 Referent i pavarur për zgjedhje, Njësia rajonale Strumicë, Sektori për listë zgjedhore, evidentim të të drejtës juridike, përpilimin dhe azhurimin e listës zgjedhore dhe përshkrimin e vendvotimeve

Skip to content