Лого ДИК новости

 nëpunës shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në Komisionin Shtetëror Zgjedhor 

UPR0101V02000 Bashkëpunëtor i ri për zgjedhje, Njësia rajonale Koçan, Sektori për listë zgjedhore, evidencë të të drejtës së votimit, përpilimin e azhurimin e listës zgjedhore dhe përshkrimit të vendit të votimit

Skip to content