Лого ДИК новости

 nëpunës shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në Komisionin Shtetëror Zgjedhor 

UPR0101V03000 Bashkëpunëtor për zgjedhje, Njësia rajonale Strumicë, Sektori për listë zgjedhore, evidencë të të drejtës zgjedhore, përpilim dhe azhurim të listës zgjedhore dhe përshkrimin e vendeve zgjedhore

Skip to content