Më 12 tetor 2022, në Komisionin shtetëror të zgjedhjeve u mbajt prezantimi i Studimit të fizibilitetit dhe Udhërrëfyesit për formimin e Qendrës për trajnim zgjedhor.

Sh.s. Veronik Ullman, ambasadorja e Zvicrës në Maqedoninë e Veriut, përshëndeti mikpritësit, ndërsa fjalë hyrëse mbajtën Aleksandar Dashtevski, kryetar i Komisionit shtetëror zgjedhor, si dhe Joana Kosma, drejtore e zyrës së Fondacionit ndërkombëtar për sisteme zgjedhore (IFES), në Shkup.

Studimi i fizibilitetit dhe Udhërrëfyesi për formimin e Qendrës për trajnim zgjedhor u përgatit nga një ekip i udhëhequr nga eksperti Pavel Kabaçenko, në bashkëpunim me Westminster fondacionin për demokraci (WFD).

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Skip to content