Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në vazhdimësi punon për përmirësimin e barazisë gjinore në punën e KSHZ-së dhe për rritjen e pjesëmarrjes së grave në procesin zgjedhor.

Duke marrë parasysh se parakusht për sigurimin e zgjedhjeve të lira dhe të sigurta për të gjithë pjesëmarrësit në proces është një mjedis që mbron nga çdo lloj dhune dhe ngacmimi, KSHZ-ja më 12 tetor miratoi procedurën për mbrojtje nga ngacmimet seksuale në vendin e punës e cila përcakton, parandalon dhe ndalon ngacmimet seksuale në vendin e punës.

Zhvillimi i procedurës është pjesë e mbështetjes së Misionit të OSBE-së në Shkup për zbatimin e Planit akcional gjinor të KSHZ-së 2021-2024:
https://drive.google.com/file/d/1xSxuB32mNrt-GpidNtbxUngBrHmjXznL/view

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Skip to content