НОВОСТИ

,

Заклучок за известување за конечност на резултати од гласањето за Избор на градоначалници на општините и Градоначалник на Град Скопје, по одржан втор изборен круг на ден 31.10.2021

Заклучок за известување за конечност на резултати од гласањето за Избор на градоначалници на општините и Градоначалник на Град…
,

Објава на првични резултати од спроведените избори за градоначалници на општините, од спроведен втор изборен круг

Објава на првични резултати од спроведените избори за градоначалници на општините, од спроведен втор изборен круг, врз основа…
,

Објава на првични резултати од спроведените Избори за градоначалник на Град Скопје во втор изборен круг

Објава на првични резултати од спроведените Избори за градоначалник на Град Скопје (во втор изборен круг), врз основа на податоците…
,

Препораки за работа на избирачките одбори за забрзување на постапката на гласање во избирачките места

Препораки за работа на избирачките одбори за забрзување на постапката на гласање во избирачките места
, ,

Известување од триесет и шестата седница на Државната изборна комисија, одржана на 29 октомври 2021 година

На седницата беа прифатени барањата за добивање овластување за набљудувачи за Локалните избори 2021 година поднесени од повеќе организации…
,

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за формирање на ОИК Дебар – 27.10.2021

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за формирање на ОИК Дебар – 27.10.2021
,

Табела на акредитирани набљудувачи за Локални избори 2021

Табела на акредитирани набљудувачи за Изборите за членови на советите на општините и Советот на градот Скопје и за градоначалници…
, ,

Известување од триесет и петтата седница на Државната изборна комисија, одржана на 27 октомври 2021 година

На седницата беше донесена Одлуката за поништување на Измената на Упатството за важечки и неважечки гласачки ливчиња бр.10-689/1 од 3 март…
,

Одлука за поништување на Измена на упатството за важечки и неважчки гласачки ливчиња

Одлука за поништување на Измената на упатството за важечки и неважчки гласачки ливчиња 6p.10-689/1 од 03.03.2020 година, донесена под број…
,

Заклучок за дополна на Заклучокот за известување за конечност на резултати од гласањето за Локалните избори 2021

Заклучок за дополна на Заклучокот за известување за конечност на резултати од гласањето за Локалните избори 2021
, ,

Известување од триесет и четвртата седница на Државната изборна комисија, одржана на 26 октомври 2021 година

На седницата на Државната изборна комисија беше донесен Заклучокот за дополнување на Заклучокот за известување за конечност на резултати…
,

Решениja за повторување на гласање за Локалните избори 2021

Решение за повторување на гласање во Општина Дебар на ИМ 0543, за Локалните избори 2021 Решение за повторување на гласање…
Skip to content