НОВОСТИ

,

Известување за пријавување на болни и немоќни лица, лица позитивни на Ковид-19 или лица на кои им е одредена мерка на самоизолација

Државната изборна комисија ги известува избирачите кои не се во можност да гласаат на гласачкото место (немоќно или болно лице според…

Одлука за изменување и дополнување на одлука за формирање на ОИК Тетово – 10.08.2022

Одлука за изменување и дополнување на одлука за формирање на ОИК Тетово - 10.08.2022

Одлука за заклучување на Избирачкиот список

Одлука за заклучување на Избирачкиот список 11-1777-1

Описи на избирачките места во Република Северна Македонија – Локални избори 20.08.2022

Описи на избирачките места во Република Северна Македонија - Локални избори 20.08.2022

Одлука за изменување и дополнување на одлука за формирање на ОИК Тетово – 28.07.2022

Одлука за изменување и дополнување на одлука за формирање на ОИК Тетово - 28.07.2022

Одлука за изменување и дополнување на одлука за формирање на ОИК Маврово и Ростуше – 28.07.2022

Одлука за изменување и дополнување на одлука за формирање на ОИК Маврово и Ростуше - 28.07.2022

Известување за неприфаќање на барањата за изземање од должноста во ОИК – 28.07.2022

Известување за неприфаќање на барањата за изземање од должноста во ОИК – 28.07.2022

Записник за влечење ждрепка на редослед на листите на кандидати кои ќе учествуваат на Локалните избори 2022 година за избор на градоначалник во општина Маврово и Ростуше и Центар Жупа

Записник за влечење ждрепка на редослед на листите на кандидати кои ќе учествуваат на Локалните избори 2022 година за избор на…

Записник за влечење ждрепка на редослед на листите на кандидати кои ќе учествуваат на Локалните избори 2022 година за избор на Совет на општина за општина Тетово

Записник за влечење ждрепка на редослед на листите на кандидати кои ќе учествуваат на Локалните избори 2022 година за избор на…

Записници од извршена ждрепка за распределба на рекламни паноа и билборди за О. Тетово

Записници од извршена ждрепка за распределба на рекламни паноа и билборди за О. Тетово

Записници од извршена ждрепка за распределба на рекламни паноа и билборди за О. Маврово и Ростуише и О. Центар Жупа

Записници од извршена ждрепка за распределба на рекламни паноа и билборди за О. Маврово и Ростуише и О. Центар Жупа
Skip to content