НОВОСТИ

Посебно упатство за процедурата за остварување на избирачкото право

Посебно упатство за процедурата за остварување на избирачкото право на избирачот кој на денот на гласање ги исполнува…

Информативна брошура за млади гласачи – лесно разбирливи информации

Информативна брошура за млади гласачи - лесно разбирливи информации

Информативна брошура за гласачи – лесно разбирливи информации

Информативна брошура за гласачи (Што е локална власт и како ја избираме) - лесно разбирливи информации

Прирачник за млади гласачи

Прирачник за млади гласачи - второ издание

Упатство за начинот и постапката за потврдување на просечно постигнатата цена за платено политичко рекламирање

Упатство за начинот и постапката за потврдување на просечно постигнатата цена за платено политичко рекламирање

Регистар на радиодифузери, печатени медиуми и електронски медиуми (интернет портали)

Регистар на радиодифузери, печатени медиуми и електронски медиуми (интернет портали) - 24.09.2021

Одлука за заклучување на Избирачкиот список за Локалните избори 2021

Одлука за заклучување на Избирачкиот список за Локалните избори 2021 Вкупен преглед по општини - Локални избори
,

Известување во врска со средствата за платено политичко рекламирање

Во врска со примената на одредбите од член 76-д од Изборниот законик кој се однесува на распределбата на финансиските средства наменети…
, ,

Известување од двaесет и шестата седница на Државната изборна комисија, одржана на 23 септември 2021 година

На седницата на Државната изборна комисија беа донесени следните акти: Упатството за начинот на утврдување на идентитетот на гласачот,…

Упатство за начинот на утврдување на идентитетот на гласачот

Упатство за начинот на утврдување на идентитетот на гласачот - со измена на 23.09.2021
Skip to content