1. РЕШЕНИЈА ЗА ПОТВРДЕНИ ЛИСТИ НА ПОДНОСИТЕЛИ НА ЛИСТИ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ 2024 ГОДИНА И РЕДОСЛЕД НА ЛИСТИТЕ НА ГЛАСАЧКОТО ЛИВЧЕ

Државната изборна комисија ги потврди листите на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Северна Македонија и го утврди нивниот редоследот на гласачкото ливче.

1. КОАЛИЦИЈА ЗА ЕВРОПСКА ИДНИНА “(Социјалдемократски сојуз на Македонија-СДСМ, Либерално демократска партија – ЛПД, Нова социјалдемократска партија – НСДП, ВМРО Народна партија – ВМРО-НП, Партија за движење на Турците-ПДТ, Демократски сојуз на власите-ДСВМ, Сојуз на Ромите од Македонија, Странка на демократска акција на Македонија, Демократска обнова на Македонија-ДОМ, Десница, Партија на пензионерите-ПП, Партија за демократски просперитет на Ромите, Партија за општествен и екомоски напредок – ПОЕН, Српска Странка во Македонија-ССМ) – за ИЕ1, ИЕ2, ИЕ3, ИЕ4, ИЕ5, ИЕ6

2. Коалиција “ТВОЈА МАКЕДОНИЈА“ ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-Демократска партија за македонско национално единство), Социјалистичка партија на Македонија, Демократска партија на Србите во Македонија – ДПСМ, Демократски сојуз – ДС, Македонска акција – МААК, Движење на национално единство на Турците – ДНЕТ, Српска Напредна странка во Македонија – СНСМ, Бошњачка народна партија – БНП, Демократски сили на Ромите – ДСР, Партија на обединети демократи на Македонија – ПОДЕМ, Партија на Власите од Македонија, ГЛАС за Македонија – ГЛАС, Нова Либерална Партија – НЛП, Социјалдемократска Унија – СДУ, Роми Обединети од Македонија – РОМ, Демократска партија на Ромите – ДПР, Работничко Земјоделска Партија на Република Македонија, Обединета Партија за еднаквост на Ромите – ОПЕР, Достоинство, Трајно Македонско Радикално Обединување – ТМРО, Обединети за Македонија – ОМ, Македонски концепт – МКонцеп- за ИЕ1, ИЕ2, ИЕ3, ИЕ4, ИЕ5, ИЕ6

3. Коалиција ХРАБРО ЗА МАКЕДОНИЈА (ГРОМ, ИНТЕГРА, ПЦЕР од РСМ) предводена од Граѓанска опција за Македонија – ГРОМ- за ИЕ1, ИЕ2, ИЕ3, ИЕ4, ИЕ5, ИЕ6

4. Коалиција „ЕВРОПСКИ ФРОНТ’’ / Koalicioni “FRONTI EUROPIAN”- за ИЕ1, ИЕ2, ИЕ3, ИЕ4, ИЕ5, ИЕ6

5. Политичка Партија ЛЕВИЦА- за ИЕ1, ИЕ2, ИЕ3, ИЕ4, ИЕ5, ИЕ6

6. КОАЛИЦИЈА ВЛЕН / KOALICIONI VLEN- за ИЕ1, ИЕ2, ИЕ3, ИЕ4, ИЕ5, ИЕ6

7. Движење ЗНАМ – За Наша Македонија- за ИЕ1, ИЕ2, ИЕ3, ИЕ4, ИЕ5, ИЕ6

8. ЕДИНСТВЕНА МАКЕДОНИЈА- за ИЕ 1, ИЕ2, ИЕ3, ИЕ4, ИЕ5

9. Политичка партија НОВА АЛТЕРНАТИВА Скопје- за ИЕ 1, ИЕ2, ИЕ3, ИЕ4

10. Политичка партија АВАЈА- за ИЕ3, ИЕ4, ИЕ5, ИЕ6

11. ЕВРОПСКО ГРАЃАНСКО ДВИЖЕЊЕ- за ИЕ6

12. Македонска Ера Трета/Македонски независни листи – Суверенисти- за ИЕ1, ИЕ2, ИЕ3, ИЕ4, ИЕ5, ИЕ6

13. ТВОЈА ПАРТИЈА- за ИЕ 1, ИЕ2, ИЕ3,ИЕ4

14. РОДИНА МАКЕДОНИЈА- за ИЕ1, ИЕ2, ИЕ3, ИЕ4, ИЕ5, ИЕ6

15. Политичка партија ДЕСНА- за ИЕ 1, ИЕ2, ИЕ3, ИЕ4

16. Политичка партија ДЕМОКРАТИ Скопје- за ИЕ 1, ИЕ2, ИЕ3, ИЕ4, ИЕ5, ИЕ6

17. РАБОТНИЧКА ПАРТИЈА- за ИЕ1, ИЕ5

2. РЕШЕНИЈА ЗА ОТФРЛЕНИ ЛИСТИ НА ПОДНОСИТЕЛИ НА ЛИСТИ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ 2024 ГОДИНА

8. ЕДИНСТВЕНА МАКЕДОНИЈА- за ИЕ6

9. Политичка партија НОВА АЛТЕРНАТИВА Скопје- за ИЕ5 и ИЕ6

15. Политичка партија ДЕСНА- за ИЕ5 и ИЕ6

17. РАБОТНИЧКА ПАРТИЈА- за ИЕ2, ИЕ3, ИЕ4 и ИЕ6

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Skip to content