Бобан Стојаноски

Бобан Стојаноски

Член

Датум на раѓање: 08.05.1984 година

Брачен статус: Оженет, татко на едно дете

Националност: Македонец

Е-пошта: [email protected]

Образование

Дипломиран правник

Правен факултет „Јустинијан Први“-Скопје

Уверение за положен правосуден испит

Министерство за правда – Скопје

Магистрант по Меѓународно право и меѓународни односи

„Европски Универзитет – РМ“

Работно искуство

2010 – 2015 година

Надворешен соработник/советник во пратеничка група, Собрание на Република Македонија

2016 – 2017 година

Советник во Правна служба, Државна изборна комисија (Времено превземање од СРМ)

2015 – 2021 година

Советник за поддршка на работата на пратеничките групи во областа на политичкиот систем – Сектор на генералниот секретар, Собрание на Република Македонија

2021 година

Член на Државна Изборна Комисија

Познавање на јазици

Мајчин јазик

Македонски

Друг јазик

Англиски

Skip to content