КОНКУРСИ

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 384/2022

за вработување на 1 државен службеник од група I, подгрупа I во Државна изборна комисија за следните работни места УПР0101В02000…

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 361/2022

за вработување на 1 државен службеник од група I, подгрупа I во Државна изборна комисија за следните работни места УПР0101В02000 Виш…

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 346/2022

за вработување на 1 државен службеник од група I, подгрупа I во Државна изборна комисија за следните работни места УПР0101В03000 Соработник…

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 345/2022

за вработување на 1 државен службеник од група I, подгрупа I во Државна изборна комисија за следните работни места УПР0101Г01000 Самостоен…

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 344/2022

за вработување на 1 државен службеник од група I, подгрупа I во Државна изборна комисија за следните работни места УПР0101Г04000 Помлад…

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 343/2022

за вработување на 1 државен службеник од група I, подгрупа I во Државна изборна комисија за следните работни места УПР0101Г03000 Референт…

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 332/2022

за вработување на 1 државен службеник од група I, подгрупа I во Државна изборна комисија за следните работни места1. УПР0101В02000 Виш соработник…

Оглас број 1/2021

Оглас број 1/2021 за вработување на 4 извршители на определено време во траење до 31 декември 2021 година во ДИК

Оглас за вработување број 55/2020

Оглас за вработување број 55/2020 за вработување на 29 државни службеници од Група I, подгрупа I во Државна изборна комисија

Оглас за вработување број 2/2020

Оглас број 2/2020 за вработување на еден извршител на неопределено време во Државната изборна комисија

Интерен оглас број 01/2020

Интерен оглас број 01/2020 за пополнување на осум работни места со унапредување во стручната служба на Државната изборна комисија

Повторен оглас број 1/2019 за вработување на 9 (девет) извршители на определено време

Повторен оглас број 1 / 2019 за вработување на 9 (девет) извршители на определено време во траење до 31 декември 2019 година во Државната изборна…
Skip to content