за вработување на државен службеник од група I, подгрупа I во Државна изборна комисија за следните работни места:

УПР0101В04000 Помлад соработник за организација и техничка поддршка на внатрешни и надворешни обучувачи за подготовка и спроведување на обуките, Одделение за континуирани обуки – Центар за обуки, Сектор за континуирани обуки, односи со јавност и меѓународна соработка

Skip to content