за вработување на 1 (еден) извршител на определено време во траење до 31 декември 2023 година во Државната изборна комисија за следните работни места:

Помлад соработник за избори во Подрачно одделение Охрид, Сектор за избирачки список, евиденција на избирачко право, составување и ажурирање на избирачкиот список и описот на избирачките места

Skip to content