за вработување на 2 државни службеници од група I, подгрупа I во Државна изборна комисија за следните работни места:

УПР0101В02000 Виш соработник – координатор на внатрешни и надворешни обучувачи, Одделение за континуирани обуки – Центар за обуки, Сектор за континуирани обуки, односи со јавност и меѓународна соработка

Skip to content