Државната изборна комисија согласно Пресудата на Апелационен суд ГЖ-1639/23 од 27.12.2023 година го објавува следното:

Skip to content