СООПШТЕНИЈА

,

Задолжителни препораки за здравствена заштита во текот на изборниот процес – Локални избори 2021

Задолжителни препораки за здравствена заштита во текот на изборниот процес – Локални избори 2021
,

Информација за лицата со оштетен слух и говор

И оваа година на денот на изборите активен ќе биде телефонски број 076 488 360 на кој лицата со оштетен служ и говор преку видео повик ќе…
, ,

Известување од триесеттата седница на Државната изборна комисија, одржана на 12 октомври 2021 година

На седницата на Државната изборна комисија беа прифатени барањата за добивање овластување за набљудувачи  за Локалните избори 2021…
, ,

Известување од двaесет и деветтата седница на Државната изборна комисија, одржана на 8 октомври 2021 година

Со цел да обезбеди независно, непристрасно и правично разгледување и одлучување по приговорите Државната изборна комисија го донесе…
,

Известување за неприфаќање на барањата за изземање од должноста во ОИК – 05.10.2021

Известување за неприфаќање на барањата за изземање од должноста во ОИК - 05.10.2021
,

Известување за неприфаќање на барањата за изземање од должноста во ОИК – 30.09.2021

Известување за неприфаќање на барањата за изземање од должноста во ОИК - 30.09.2021
,

Известување за пријавување на лица кои се позитивни на КОВИД-19, лица кои се во самоизолација, болни и немоќни лица

Избирачите кои се во домашен карантин заради позитивен тест на КОВИД-19 и избирачите на кои им е одредена мерка самоизолација со решение…
, ,

Известување од двaесет и осмата седница на Државната изборна комисија, одржана на 30 септември 2021 година

На седницата на Државната изборна комисија беа разгледани Приговорите за предвремено започната изборна кампања, поднесени од анонимен…
Skip to content