СООПШТЕНИЈА

, ,

Известување од двaесет и третата седница на Државната изборна комисија, одржана на 16 септември 2021 година

На седницата на Државната изборна комисија беа донесени следните акти: Согласно ново донесените измени и дополнувања во Изборниот…
,

Одлука за објавување на описите на избирачките места

Одлука за објавување на описите на избирачките места
,

Регистар на радиодифузери, печатени медиуми и електронски медиуми (интернет портали)

Регистар на радиодифузери, печатени медиуми и електронски медиуми (интернет портали) Решение за упис во Регистарот на радиодифузери,…
,

Известување за неприфаќање на барањата за изземање од должноста во ОИК – 10.09.2021

Известување за неприфаќање на барањата за изземање од должноста во ОИК - 10.09.2021
,

Акциски план за унапредување на родовата сензитивност на Државната изборна комисија 2021-2024

Акциски план за унапредување на родовата сензитивност на Државната изборна комисија 2021-2024
, ,

Известување oд двaесет и првата седница на Државната изборна комисија, одржана на 10 септември 2021 година

На седницата на Државната изборна комисија беа донесени следните акти: Кодексот за фер и демократски избори, согласно кој учесниците…
,

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за формирање на ИК на Град Скопје – 10.09.2021

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за формирање на изборна комисија на Град Скопје - 10.09.2021
,

Известување од одржаната средба помеѓу Државната изборна комисија и претставниците на Националниот институт за демократија NDI

На средбата помеѓу Државната изборна комисија и претставниците на Националниот институт за демократија NDI, која се одржа на 10 септември…
,

Известување за неприфаќање на барањата за изземање од должноста во ОИК – 02.09.2021

Известување за неприфаќање на барањата за изземање од должноста во ОИК - 02.09.2021
,

Известување од одржаната средба помеѓу Државната изборна комисија и претставниците на Набљудувачката Мисија на ОБСЕ – ОДИХР

На средбата помеѓу Државната изборна комисија и претставниците на Набљудувачката Мисија на ОБСЕ – ОДИХР, која се одржа на 7 септември…
, ,

Известување од дваесеттата седница на Државната изборна комисија, одржана на 6 септември 2021 година

На седницата на Државната изборна комисија беа донесени следните акти: Упатството за начинот на утврдување на идентитетот на гласачот…
Skip to content