NJOFTIME

,

Trajnim për mbrojtjen e të dhënave personale

Në kuadër të bashkëpunimit me Fondacionin Ndërkombëtar për Sistemet Zgjedhore – IFES, dhe në drejtim të ngritjes së vazhdueshme të kapaciteteve të administratës zgjedhore, në datat 1 dhe 2 nëntor u zhvillua trajnimi dyditor…
,

Seminari i ODIHR-it:
Vëzhgimi i zgjedhjeve dhe pjesëmarrja e grave në zgjedhje

Më 25 tetor, organizuar nga OSBE – Zyra për Institucione Demokratike dhe të Drejtat e Njeriut (ODIHR), në Vjenë u mbajt një seminar i cili trajtoi dy tema: vëzhgimin e zgjedhjeve dhe pjesëmarrjen e grave në zgjedhje. Seminari…
,

Konferencë rajonale për përmirësimin e proceseve ekzistuese për identifikimin elektronik të votuesve

Më datë 20-21 shtator 2022, Zyra e OSBE-së për Institucione Demokratike dhe të Drejta të Njeriut (OSBE, ODIHR), në bashkëpunim me prezencën e OSBE-së në Shqipëri, organizoi një konferencë rajonale dy-ditore…
,

Prezantimi publik i udhërrëfyesit për formimin e Qendrës Trajnuese për Zgjedhjet

Me qëllim implementimin e standardeve ndërkombëtare për zgjedhjet, si dhe rekomandimeve të Komisionit të Venecias për trajnime të vazhdueshme të administratës zgjedhore dhe aktorëve të tjerë të përfshirë në procesin zgjedhor,…
,

Miratohet procedura për mbrojtje nga ngacmimi seksual

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në vazhdimësi punon për përmirësimin e barazisë gjinore në punën e KSHZ-së dhe për rritjen e pjesëmarrjes së grave në procesin zgjedhor. Duke marrë parasysh se parakusht për sigurimin e zgjedhjeve…
,

Prezantimi i udhërrëfyesit për formimin e qendrës për trajnim

Më 12 tetor 2022, në Komisionin shtetëror të zgjedhjeve u mbajt prezantimi i Studimit të fizibilitetit dhe Udhërrëfyesit për formimin e Qendrës për trajnim zgjedhor. Sh.s. Veronik Ullman, ambasadorja e Zvicrës në Maqedoninë…
,

Edukimi qytetar në vepër

Më 23 gusht, më shumë se 400 nxënës nga shkollat fillore dhe të mesme anembanë vendit, mësimdhënës të lëndëve qytetare dhe përfaqësues nga institucione dhe organizata u bashkuan në konferencën "Qytetaria në vepër: nga klasa…
Лого ДИК новости
,

Njoftim për paraqitje të personave të cilët janë pozitiv me KOVID-19, të personave të cilët janë në vetë-izolim, të personave të sëmurë dhe të pamundur

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve i njofton votusit të cilët nuk janë në gjendje të votojë në vendvotim (person i sëmurë ose i pamundur në pajtim me Udhëzimin për paraqitje dhe votim të personave të pamundur ose të sëmurë të…
,

Vizitë studimore në komisionin qendror të zgjedhjeve të Gjeorgjisë

Nga data 11 deri më datë 15 korrik 2022, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ishte në një vizitë studimore në Republikën e Gjeorgjisë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Gjeorgjisë (KQZ) priti përfaqësues të Komisionit Shtetëror…
,

Takim me këshillin për barazi gjinore të KQZ-së Gjeorgji

Në kuadër të vizitës studimore në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të Gjeorgjisë (KQZ), e cila u zhvillua nga data 11 deri më 15 korrik 2022, përfaqësuesit e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve u njohën me aktivitetet e Këshillit…
Лого ДИК новости
,

Njoftim për tërheqje të shortit për përcaktim të listave të vetme të kandidatëve

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve i njofton përfaqësuesit e autorizuar të partive politike, të koalicioneve dhe të grupeve të zgjedhësve që do të marrin pjesë Zgjedhjet për kryetar të Komunës së Mavrovës dhe Rostushës dhe kryetar…
Лого ДИК новости
,

Njoftim nga KSHZ-ja për zbatimin e e tërheqjes së shortit për pano reklamuese dhe bilbord

Në bazë të nenit 78-a paragrafi 5 dhe 6 të Kodit Zgjedhor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11. , 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16,…
Skip to content