EDUKIM – ZGJEDHJET PARLAMENTARE 2020

Audio doracak për personat e verbër dhe personat me shiqim të dëmtuar, me masat mbrojtëse të Kovid-19

Protokolli i Votimit në ditën e zgjedhjeve – 15 Korrik 2020

Protokolli i votimit të izolimit

Të drejtat e personave me nevoja të posaçme

Procedurat për mbrojtje në Vendvotimet

Këshilli i veçant për vendvotim – Protokoll për votim për personat që janë në karantinë shtëpiake për shkak të testit pozitiv me Kovid 19 dhe personave që u është përcaktuar masa për vetizolim

Skip to content