ZGJEDHJET E PARAKOHSHME PËR KRYETARË TË KOMUNAVE TË OHRIT, NOVO SELLËS DHE DIBRËS 21.04.2019

Skip to content