Едукација – Парламентарни избори 2016

Едукативен видео прирачник – Процедури за работа на Избирачките одбори – Избори 2016 година

Skip to content